Student

Důtka třídního učitele, ředitelská důtka

Zatímco prvňáčci ještě většinou nemají tušení, co je to důtka, žáci vyšších ročníků už o tom jisté povědomí mají. Ovšem největší hrůzu z toho mají nejspíš jejich rodiče, protože pokud školák dostane důtku, má v případě dalších problémů nakročeno k vyhazovu ze školy a dalším nepříjemnostem.

Pokud dítě poruší školní řád, hrozí mu kázeňské opatření.

Většina z nás ví, že něco jako důtka třídního učitele či ředitelská důtka existuje, ale mnohdy tápeme nad tím, kdy a za co může být žákovi udělena a co to vlastně pro jeho další studium znamená. Pojďme si to tedy pořádně osvětlit, ať si ušetříte probdělé noci plné strachu a stresu, co s tím vaším kvítkem bude dál, když už teď je samý průšvih.

Kázeňská opatření

Ať už se jedná o důtku třídního učitele, která se neukádá za tak vážné prohřešky, nebo o důtku ředitelskou, která už je mnohem vážnější, vždy jde o takzvané kázeňské opatření. O tom se dočteme i ve školském zákoně, kde se rovněž můžeme dozvědět, že jde o kroky, které nemají pro žáka žádné další právní důsledky. Tedy že na jejich základě nemůže být vyloučen ze školy a podobně.
O tom, kdy mohou být důtka třídního učitele či ředitelská důtka uděleny, se nejčastěji dozvíme ve školním řádu dané školy. Ten většinou rodiče příliš nečtou, ale pokud vašemu dítěti některá z těchto důtek hrozí a vy máte pochybnosti, zda oprávněně, měli byste si školní řád vyžádat a pročíst si ho. Škola od školy má totiž jiná pravidla a podmínky, i když musejí být vždy v mezích zákona.

Odůvodnění důtky

Pokud vaše dítě dostane některou z důtek, budete o tom informováni pomocí speciálního formuláře, který osobně či prostřednictvím svého potomka obdržíte. V něm se kromě základních údajů o škole a žákovi musíte dočíst i odůvodnění udělení důtky.
U důtky třídního učitele jde většinou o to, že dítě nějakým způsobem porušilo školní řád anebo porušení nebylo tak vážně, ale zato bylo opakované. U této důtky jde v podstatě o první varování pro žáka, který do té doby odmítal poslechnout dobré rady učitele.
Ředitelská důtka je obvykle udělována žákovi, který školní řád porušil velmi vážně, případně to učinil opakovaně. Prohřešky musejí být vyjmenovány a musí být odůvodněno, proč nejsou v souladu se školním řádem. V tomto případě jde již o velmi vážné kázeňské napomenutí, protože je udělováno samotným ředitelem školy.

Možnost dohody

Má vaše dítě dostat důtku a vy s tím nesouhlasíte, případně nechápete, proč mu má být udělena? Nemusíte samozřejmě sedět s rukama v klíně a bezmocně čekat. Pokud máte pocit, že je na vašem potomkovi páchána křivda, měli byste zasáhnout, a to ještě před udělením důtky.
V první řadě je vhodné dojednat si schůzku s třídním učitelem (pokud jde o jeho důtku), případně přímo s ředitelem školy, a promluvit si o všem. Můžete nadnést své připomínky a proč nesouhlasíte a společně si probrat školní řád i prohřešky vašeho potomka. Pokud stále máte pocit, že udělení důtky je neopodstatněné, můžete se obrátit přímo na Českou školní inspekci. Variantou je také schůzka s takzvanou školskou radou, což je skupina osob sestavují školní řád – s nimi můžete probrat své připomínky k řádu a případně dojednat jeho změnu, pokud je vhodná.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close