Práce

Dovolená ve zkušební době

Na dovolenou se v zaměstnání těší prakticky každý ředitelem počínaje a manipulačním technikem konče. Ze zákona na ni pochopitelně máte nárok, nicméně ne každá společnost nabízí takové množství volných pracovních dní, kolik by zaměstnanec potřeboval. Je jasné, že množství dovolené se u mnohých firem poněkud liší a je třeba se tedy zaměřit na to, kolik dovolené si může ten či onen zaměstnanec vlastně vzít. Důležité je myslet i na tříměsíční zkušební lhůtu, v níž se může konkrétní člověk vlastně nacházet. Pokusme se tedy přesně podívat na všechny aspekty, které se dovolené v zaměstnání jakkoli týkají včetně toho, zdali má člověk nárok na placené dny volna i v době, kdy se nachází v již zmiňované tříměsíční zkušební lhůtě.

4 týdny dovolené ze zákona

Délka dovolené je upravena zákonem. Pokud nahlédnete do základního pramene pracovního práva, kterým je zákoník práce, tak zjistíte, že celková doba dovolená je stanovena na 4 týdny za rok. U některých společností je nabízen ještě další týden, jedná se tedy celkem o pět týdnů dovolené. Záleží pouze na konkrétním zaměstnavateli, pro jak dlouhou dobu se rozhodne. Často se ovšem praktikuje to, že pátý týden prostě a jednoduše svým zaměstnancům přidá. Existují mimo jiné ještě takzvané Sick days, které jsou určeny pro momenty, kdy se zaměstnanci udělá skutečně zle a potřebuje zůstat z důvodu nemoci doma. Není tak nijak postižen z pohledu platu a stačí mu pouze ústní omluva u nadřízeného. Ne každá firma ale tuto vymoženost má.

Některé profese výjimkou

U některých profesí samozřejmě existují výjimky. Typická jsou povolání, jež lze vykonávat pouze v konkrétní stanovené hodiny. Jmenovat bychom mohli především pedagogickou činnost. Ve školství je dovolená stanovena poněkud jinak. Učitelé mají také nárok na konkrétní dobu dovolené, nicméně k té se jim ještě navíc přičítá i samostudium. To mohou trávit pochopitelně v domácích podmínkách. Mají tedy dnů volna poněkud více. Nepříjemný je pro ně pouze fakt, že si mohou dovolenou vybrat pouze tehdy, když momentálně není vyučování. Mohou ji tedy mít pouze o prázdninách. Jestliže si učitel rozmyslí, že by chtěl jet na týden v zimě lyžovat, musí tak učinit v době jarních prázdnin.

Dovolená ve zkušební době neexistuje

O dovolené ve zkušební lhůtě bohužel pro zaměstnance hovoří zákoník práce jednoznačně. Odpracovat musíte minimálně 60 dní, abyste měli nárok alespoň na poměrnou část volných dnů. Jestliže odpracujete celý kalendářní rok, budete mít nárok na adekvátní dobu dovolené, která již byla popsána v minulých odstavcích. Prvních 30 dní je opravdu pouze na vyzkoušení vzájemných vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a na to, abyste se případně v novém zaměstnání dokázali aklimatizovat.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close