Právo

Dovolání k nejvyššímu soudu

Jestliže dojde k pravomocnému rozhodnutí soudu, zbývá konkrétním stranám jediná možnost jeho změny. Ta spočívá v odvolání. Jedná se o možný opravný prostředek, který může dokázat změnit celkový charakter rozsudku. Pravda je ale taková, že až do realizace odvolacího procesu zůstává rozsudek plně pravomocný. To znamená, že veškeré strany se jím musí řídit. Dovolací soudu ovšem může v případě shledání velmi závažných důvodů odložit platnost tohoto pravomocného usnesení. V civilním procesu může výjimečně dojít i k tomu, že lze odložit i samotnou právní moc. To ale nebývá nijak častým jevem. Mimo odvolání fungují ještě jako opravné prostředky v soudním řízení návrh na obnovu řízení a také stížnost pro porušení zákona. Možná je i žaloba pro celkovou zmatečnost.

Historie dovolání

připuštění dovolání došlo již v roce 1949. Jednalo se ovšem pouze o revizní záležitost. Jako řádný opravný prostředek v rámci tehdejšího soudnictví fungujícího ve třech stupních fungoval jen krátký čas. Soudnictví takzvaně zlidovělo a k návratu odvolání došlo až v roce 1992. Právě v tomto roce plně nahradilo dříve používaný mimořádný opravný prostředek. Šlo tehdy o občanskoprávní stížnost pro porušení zákona. Podat tuto stížnost mohli dříve pouze ministr spravedlnosti nebo generální prokurátor. Účastníci řízení tak učinit v žádném případě nemohli. V trestním řízení došlo k zakotvení odvolání až v roce 2002. V dobách minulých se občanskoprávní dovolání vztahovalo pouze k závažným procesním vadám. Dnes tomu tak ale do jisté míry být nemusí. Může se jednat klidně o nesprávné posouzení věci, anebo o některé další důvody.

Dovolací řízení a jeho charakteristika

Dovolávacím soudem v České republice je v podstatě nejvyšší soud. Až do roku 1995 se v těchto řízeních uplatňoval vrchní soud. Vše probíhá v podstatě tak, že dovolací soud se snaží přezkoumat veškeré záležitosti, které se k danému procesu vztahují. Většinou se všechno obejde bez jednání, a to jak veřejného, tak soukromého za zavřenými dveřmi. Dovolání je typické takzvaným kasačním charakterem. Oprávnění lidé se zabývají skutkovou podstatou dané věci a následně je rozhodnuto to tom, jestli je odvolání odůvodnění, anebo nikoliv.

Neměnné rozhodnutí dovolacího soudu

Ostatní opravné prostředky proti odvolání neexistují. Rozhodnutí dovolacího soudu je tedy konstantní. Pokud někdo s rozhodnutím této nejvyšší instance nesouhlasí, má lidově řečeno smůlu. Odvolávat se lze ještě k dalším institucím, učinit tak ale člověk nebo firma musí mimo Českou republiku. Typický je v tomto ohledu třeba Mezinárodní soudní dvůr v Haagu anebo Evropský soudní dvůr. Odvolání u těchto institucí je ale již nepoměrně komplikovanější i z hlediska cizího jazyka.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close