Práce

Dotace na pastviny

Jestliže máte pozemky, které jsou brány jako zemědělská půda, můžete je využít pochopitelně k pěstování nejrůznějších plodin, anebo také jako pastviny. Druhá alternativa se mnohým může dokonale vyplatit, poněvadž na pastviny lze dostat dotace, a to v podobě hodně zajímavých sum. V současné době jsou dotace na pastviny vcelku oblíbené, jelikož právě jejich prostřednictvím může konkrétní zemědělec dosáhnout na solidní finanční prostředky, které se mu budou v jeho podnikatelské činnosti nadmíru hodit. Pokud nevíte, jak to vlastně s dotacemi na pastviny je, určitě se můžete podívat na následující řádky veškeré informace si prohlédnout. Soustředit se totiž budeme na všechny aspekty, které se těchto dotací týkají.

Podmínky pro zisk dotace na louky a pastviny

Velkou výhodou u těchto dotací je především fakt, že se k nim vztahuje poměrně malé množství podmínek. V první řadě musí konkrétní subjekt podnikat v oblasti zemědělství. Doba provozu této živnosti nesmí být nižší než 5 let. Stanovená je i minimální výměra obhospodařované zemědělské půdy, na níž by se měl nacházet travní porost. Jedná se o pozemek o celkové velikosti 2 hektarů. Důležitou podmínkou je i to, že travní porost musí být minimálně dvakrát do roka posečený a jednou spasený dobytkem. Vše se musí uskutečnit v předem stanovené lhůtě, a to od 31. července do 31. října. Po uplynutí podzimního termínu již musí být na pastvinách porost o celkový výšce nepřesahující 30 centimetrů.

Celková výše dotace

U výše dotace je třeba rozlišovat mezi loukami a pastvinami. V prvním případě se cena pohybuje okolo 75 Eur za jeden hektar půdy. U pastvin je částka vyšší, a to konkrétně 112 Eur za stejnou plochu. Výše dotace se odvíjí mimo jiné i od spousty dalších důležitých faktorů. Patří mezi ně například celková vlhkost podloží a hnojení v dané oblasti. Zapomenout bychom neměli ani na fakt, jestli je oblast součástí chráněného území. Zcela jiné sazby mají kupříkladu podmáčené půdy anebo rašelinové pozemky. U takové louky s rašelinovým podkladem se může celková dotace vyšplhat až na příjemných 417 Eur za hektar.

Dotační program péče o krajinu

Právě dotační program péče o krajinu se vztahuje na přirozenou obnovu krajiny přirozeného charakteru. Velmi důležité je pro něj zachování rozmanitých druhů a ekologické stability daného regionu. Dotace na louky a pastviny jsou vypláceny za přesně stanovených podmínek, které je třeba brát v potaz. Dotace na louky a pastviny jsou vypláceny v případě dodržení podmínek pravidelně jednou ročně podobně jako například dotace na zalesnění. Co se týče dotací pro zemědělce, existuje celá řada jiných programů. Jmenovat bychom mohli především program pro začínající zemědělce.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close