Banky

Domicilace

S pojmem „domicilace“ se jako běžní klienti bank setkáme tehdy, kdy podáváme žádost o jeden z úvěrových produktů, ať už jde o spotřebitelský úvěr, nebo ten hypoteční. Díky domicilaci může u banky dosáhnout lepších podmínek, nebo je nám to takto komunikováno. Ne vždy to však musí být pravda.

Co je domicilace?

V případě, že jste již někdy v bance žádali o spotřebitelský či hypoteční úvěr, pak jste se mohli setkat s požadavkem na tzv. domicilaci. Domicilace představuje požadavek banky na převedení klientových příjmů právě k této bance, tedy že financující banka se stane klientovou hlavní bankou.

Jedná se o závazek klienta vůči bance převádět všechny příjmy na nově založený bankovní účet. Ne vždy však jsou podmínky domicilace nastaveny takto „přísně“. Banka může v rámci domicilace požadovat pouze minimálně smluvenou částku.

Přínos domicilace pro banky

Motiv banky pro stanovení požadavku domicilace je zřejmý. Banka tak získá skutečný přehled o klientových příjmech a v situaci, kdy by se u klienta vyskytl problém se splácením, může banka klientovy finanční prostředky zablokovat. Jako druhý motiv uveďme to, že banka získává další finanční zdroje.

Domicilace a klient

Z pohledu klienta je domicilace příjmů také přínosná. Díky svému souhlasu s převedením příjmů do nové banky může získat výhodnější podmínky úvěru v podobě nižší úrokové sazby než v případě, že by s domicilací nesouhlasil. Dále může klient získat další benefit v podobě vedení účtu zdarma aj.

Ač je pro české klienty typická jejich neochota měnit stávající banku za novou, tehdy, kdy žádají o úvěr, jsou přeci jen ochotnější a otevřenější, obzvláště s vidinou získání výhodnějších podmínek.

Nicméně nejsou to jen benefity, které může klient získat. Banka vedle domicilace může klientovi stanovit také další podmínky, jako je např. požadavek na otevření spořicího účtu, sjednání životního pojištění nebo požadavek na sjednání majetkového pojištění, je-li úvěrem financována nemovitost.

Zde je pak nutné zvážit, zda se nabízená sleva na úrokové sazbě skutečně stále vyplatí. Jestliže snížení úrokové sazby pro nás znamená v absolutní hodnotě úsporu např. 500 Kč měsíčně, ale požadované pojištění nás stojí kupříkladu 900 Kč měsíčně, a ještě nenabízí příliš vhodné krytí, pak je jasné, že je pro nás výhodnější se touto cestou nepouštět, tedy s domicilací příjmů nesouhlasit.

Porušení domicilace

Pokud Vás nyní napadá myšlenka, že by se toto dalo celé obejít, tedy souhlasit s domicilací, ale po čase se vrátit ke své původní bance, nebo si založit účet někde jinde, pak vězte, že i na toto banky myslí. Domicilace není pouze příslibem klienta, ale jedná se o skutečný smluvní závazek, jehož porušení může znamenat sankci např. v podobě smluvní pokuty, zesplatnění úvěru, nebo navýšení udělené úrokové sazby.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close