Půjčka

Dohoda o převzetí dluhu

Dluh je pochopitelně velmi nepříjemná záležitost. V současné poměrně náročné době ovšem dluhy oplývá spousta lidí. Ti dluží svým věřitelům poměrně objemné sumy. V každém případě není možné dluh splatit a jako jedno z řešení se nabízí dohoda o převzetí dluhu s některou další osobou, která je ochotna dluh splácet. Dohoda o převzetí dluhu nemusí být vždy realizována, jelikož mnohdy dochází k převzetí dluhu i za jiných okolností a je nezbytná přímo smlouva o převzetí dluhu. I tak ale musí mít dohoda o nevzetí dluhu písemnou podobu. Člověk nikdy neví, co se může změnit, a tak je písemná podoba na místě.

Náležitosti dohody o převzetí dluhu

Dohoda o převzetí dluhu v podstatě představuje smlouvu. Uvedeni v ní musí být obě strany. V první řadě půjde o původního dlužníka a v řadě druhé o člověka, který převezme břemeno konkrétního dluhu. V dohodě stačí pouze uvést jména a příjmení dotčených osob a také data jejich narození. Někdy mohou být součástí smlouvy i další údaje o obou stranách. Povinností to ale není. Hodně důležitá je pochopitelně také přesně zadaná nominální hodnota přenechaného dluhu. Ta musí být logicky akceptována tím, kdo dluh převezme. Z dalších údajů bychom měli jmenovat také konkrétní datum, ke kterému dojde k převzetí závazků původního dlužníka. Součástí dohody o převzetí dluhu je ale také upozornění na fakt, že vzájemná práva a povinnosti věřitele či přejímatele zůstávají nezměněna. Věřitel tak může vymáhat dluh pouze a jedině na samotném přejímateli, jehož jméno je uvedeno v dohodě o převzetí dluhu. Po prvotním dlužníkovi již peníze nemůže legitimně chtít, jelikož by tím popřel existenci samotné dohody.

Udělení souhlasu věřitele

Součástí celé dohody o převzetí dluhu musí být mimo jiné i udělení souhlasu věřitele. Ten musí souhlasit s tím, že dluh konkrétního svého dlužníka bude následně uhrazen jiným, jehož jméno pochopitelně figuruje ve smlouvě o převzetí závazků. Věřitel se logicky na samotnou dohodu také podepisuje stejně, jako je tomu u dalších dvou zúčastněných stran.

Další součásti dohody

Dohoda musí být připravena v celkem třech provedeních. Každý z těchto stejnopisů si najde cestu k jednomu ze zúčastněných. První stranou je samotný člověk, který přenechává dluh druhé straně. Dalším majitelem podepsané smlouvy je pobíratel dluhu. V neposlední řadě musí mít kopii i samotný věřitel, jehož se dlužná částka týká. Součástí celé smlouvy musí být i záznam o tom, že se všechny strany kompletně seznámily s kompletním obsahem celé dohody a nepodepsaly ji pod nátlakem. Pokud by tomu bylo za nepřiměřených podmínek, mohla by být dohoda prohlášena za neplatnou. Součástí smlouvy musí být pochopitelně i datum, ke kterému byla podepsána a také podpisy všech účastníků.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close