Půjčka

Dodavatelský úvěr

Podnikatelské prostředí je v dnešním světě velmi dravé a flexibilní. Obchodní kontrakty ve všech sférách jsou uzavírány, pokud možno, za oboustranně výhodných podmínek. A tyto výhodné podmínky jsou samozřejmě relativní. Každý si pod tímto pojmem představí něco jiného. Stále častěji však můžeme narazit na fenomén nazývající se dodavatelský úvěr.

Co je dodavatelský úvěr?

Už podle názvu si to jistě dovedeme představit. Jedná se o úvěr, který poskytne dodavatel svému odběrateli. V principu se jedná o odloženou platbu za zboží, materiál či služby. Tu pak může odběratel realizovat najednou nebo prostřednictvím splátek. Podmínky za jakých je dodavatelský úvěr sjednán, záleží na obou obchodních partnerech a jejich dohodě.

Další informace

Tento podnikatelský úvěr je stále oblíbenější. Odběratel jeho prostřednictvím získává zboží či službu dřív, než za ni zaplatí. A tato se stává jeho majetkem ihned. V tom se liší od leasingu. Dodavatel zase může, nabídnutím možnosti odložených plateb, zvýšit konkurence schopnost své firmy na obchodním trhu. Stává se totiž atraktivnější pro potencionální odběratele.

Dodavatelský úvěr

Forma a výše dodavatelského úvěru

Fakturace s odloženou splatností nebo směnka. Tu odběratel vystaví dodavateli. Ten má potom možnost tuto směnku případně postoupit bance, eskontovat ji. Tím získá finance a z úvěru nebankovního se rázem stává úvěr eskontní, bankovní.

Výše dodavatelského úvěru záleží na dohodě mezi obchodními partnery. Může jít o sta, tisíce, desetitisíce, ale i několik set miliónů korun. I velké zakázky v rámci veřejného sektoru se řeší pomocí dodavatelských úvěrů. Firmy, které tyto zakázky realizují, jsou ve výběrových tendrech zvýhodněny právě možností poskytnout dodavatelský úvěr.

Dodavatelský úvěr je použitelný jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Některé banky mohou poskytovat i takzvaný přímý vývozní dodavatelský úvěr. Ten významně upravuje obchodní styky se zahraničními odběrateli.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close