Auto

Doba řízení a bezpečnostní přestávky

Kamionová doprava, autobusová doprava a jiná doprava nákladního nebo hromadného charakteru má svá přísná pravidla, která je zapotřebí dodržovat. Typická je v tomto ohledu především doba řízení a bezpečnostní přestávky, jež musí řidiči mít. V rámci Evropské unie jsou přesně stanoveny všechny druhy bezpečnostních pauz, a tak není od věci se na ně podrobně podívat. Pokud vás problematika doby řízení a bezpečnostních přestávek zajímá, můžete se v následujících řádcích podrobně dozvědět, jak to vlastně s celkovým časem řízení a odpočinkem je.

Definice bezpečnostní přestávky

Na počátku je zapotřebí určitě definovat, co to vlastně bezpečnostní přestávka je. Mnozí si totiž výklad interpretují po svém a často dochází k velkým nepřesnostem. Jedná se tedy o dobu, při které nesmí řidič vykonávat žádnou činnost a měl by pouze zotavit svůj organismus tak, aby byl svěží a dokázal pokračovat v jízdě. Řidič by tedy fakticky neměl vykonávat vůbec žádnou činnost, která by jej mohla jakkoli fyzicky i psychicky vyčerpávat. Optimálním relaxem je především ležení anebo volná procházka.

Doba a frekvence přestávek

Velmi důležitá je přesně stanovená doba a frekvence přestávek. Jestliže řidič ovládá svůj vůz 4, 5 hodiny, musí nezbytně dostát přestávky v době trvání stanovené minimálně na 45 minut. Tato přestávka je mnohdy nahrazován pauzou 15 minut a pak 30 minut. Záleží samozřejmě na řidiči, jakým způsobem si rozloží své síly, aby se cítil co možná nejlépe a byl schopen vykonávat svou práci, tedy řídit motorové vozidlo na dlouhé trase.

Denní doba odpočinku pro 1 řidič

Jestliže je v daném vozu pouze jeden jediný řidič, pak může mít takzvaný dělený a nedělený odpočinek. Prvně jmenovaný typ odpočinku velí k tomu, aby měl řidič po každých 24 hodinách odpočinek nejméně 11 následujících hodin. Jinak je tomu u děleného odpočinku, přičemž u něj je doba rozdělena do dvou základních částí. První z částí odpočinku musí trvat nejméně 3 hodiny. Následně by měla být pauza trvající minimálně 9 hodin.

Denní doba odpočinku pro 2 řidiče

Jiná situace nastává v případě, že se v daném vozidla nacházejí dva oprávnění řidiči. Každý z nich musí mít nutně denně odpočinek v době trvání minimálně 9 hodin. Tato doba se vztahuje na období odpracovaných 30 hodin. Jinak existuje i týdenní stanovená doba odpočinku. Po dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dva po sobě následující dny odpočinku. Může se ale jednat i o běžnou týdenní dobu odpočinku. Záleží samozřejmě na tom, jak v rámci stanovených možností nastaví vše konkrétní dopravce. Právě on totiž může do jisté míry ovlivnit tuto dobu, která je pro každého řidiče velmi důležitá a nezbytná. Při jejím nedodržení se nevyvaruje příslušných sankcí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close