Právo

Dělení majetku při rozvodu

Rozvod patří mezi velmi smutné okamžiky, na které nikdo nevzpomíná v dobrém. I přesto lze tvrdit, že se může jednat o instituci, která může přinést rozvedeným manželům do života nový impuls, jenž se jim může hodit především jako odrazový můstek pro jejich další působení v jejich sociálních rolích. Jedním z nejhorších momentů celého rozvodového řízení je dělení majetku. Právě ten totiž může stát doslova nepřekonatelnou překážkou v celém procesu rozvodu dvou lidí. Podívejme se tedy, o jaký majetek se vlastně jedná. Ne všichni totiž ví, co lze a co nelze rozdělit na dvě rovnocenné části, z nichž by si vždy jednu odnes manžel anebo manželka v rozvodovém stání.

Společné jmění manželů

Rozvodové vyrovnání se logicky týká společného jmění manželů. Jedná se tedy o movitý i nemovitý majetek, který získali manžele společně anebo každý sám za doby trvání manželství. Jedná se o kompletně všechna majetková práva, která jakkoli souvisejí s majetkem, který lze ocenit za pomocí peněz. Jedná se ale také o závazky, které vzniknou buď jednomu, anebo oběma manželům v době, kdy je ještě jejich manželství právoplatně uzavřeno. Výjimku tvoří pouze majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.

Co nepatří do společného jmění

Společné jmění manželů ale určitě nepojímá kompletně všechny věci, které by byly ve vlastnictví jednoho z nich. Do společného jmění manželů tedy nepatří třeba věci nabyté jedním z nich prostřednictvím dědictví. Jednoduše lze tedy říct, že v případě zdědění majetku jedním z manželů tento majetek patří pouze jednomu z manželů a to tomu, který dědil. Dále bychom měli zmínit i dary. Ty také nepodléhají společnému jmění manželů. Pokud dostanete něco darem, pak byste o to v případě rozvodového řízení a dělení majetku neměli v žádném případě přijít. V neposlední řadě nepodléhají společnému jmění manželů ani předměty sloužící k osobním potřebám jednoho z nich. Jednat se ale také může o majetek, který je transformován prodejem věcí patřících výlučně jednomu z manželů. Společnému jmění nepodléhá ani majetek, který získal manžel či manželka v restituci.

Vypořádejte se do tří let

Na to, abyste se majetkově vypořádali v rámci rozvodového řízení, máte lhůtu v době trvání 3 let. Společné jmění manželů fakticky zaniká datem rozvodu obou manželů. Po zániku musí dojít k onomu vypořádání ve zmiňované lhůtě. Ideální logicky bude, když se se svým bývalým protějškem dohodnete na základě vlastní domluvy. Mnohem déle pochopitelně trvá, když vše řeší soud. Na konci řízení je pak také ze strany toho, kdo prohraje, zaplatit soudní výlohy. Jednodušší rozhodování soudu nastává také tehdy, je-li uzavřena před uzavřením manželství předmanželská smlouva.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close