Student

Dálkové studium sociální práce

Sociální práce je velmi zajímavým a také důležitým oborem, který se uplatňuje jak v praktickém životě, tak se dá studovat i na mnoha vysokých školách. Studium probíhá ve většině případů denní formou, ale někde se dá studovat i dálkově (neboli kombinovanou formou).

Studovat můžete na mnoha vysokých školách.

Nejprve si krátce představme, co to vlastně ta sociální práce je a co obnáší. Možná se s ní ve svém životě setkáváte a ani nevíte, že kolem vás něco takového probíhá. A nebo byste se jí třeba chtěli věnovat, ale přesně si neumíte představit, co vás čeká a co budete muset dělat. Přitom je to zajímavý obor, který láká velkou skupinu zájemců.

Zlepšení kvality života

Ten, kdo si žije svůj pohodový život, netrpí hladem, má práci a dokáže si našetřit peníze na své různé radosti, si často neumí představit, jak žijí ti, kdo neměli tolik štěstí. Proto jsou zde ale mimo jiné sociální pracovníci, neboli lidé, kteří se snaží dělat takzvanou sociální práci. To v první řadě znamená, že se pokoušejí zlepšit kvalitu života lidí, kteří nežijí dostatečně dobře. Uplatňují různé teorie, mají své postupy, pracují s dotyčnými lidmi a chtějí docílit jejich lepšího života a životních podmínek, a to ať už se jedná o jednotlivce, určitou skupinu lidí a nebo o společnost jako celek. Kromě toho tito lidé provádějí i různé výzkumy, vymýšlejí sociální programy a spolupracují s vládami, veřejnými organizacemi, nadacemi, kraji, obcemi a tak dále.

Kde studovat

Pokud se ve vás ukrývá tak dobrá duše, že chcete svou prací pomáhat ostatním lidem a nepracovat jen pro vlastní užitek a výdělek, můžete sociální práci nejprve vystudovat a pak i vykonávat. Na většině škol to lze dělat ve formě denního studia, ale některé nabízejí i kombinovanou formu, která vyhovuje například pracujícím lidem, ale je v mnohém náročnější. Studovat se sociální práce dá na vysokých školách, kde je také jedním z oborů. Vybírat si můžete z těchto škol:

  • Univerzita Karlova – na Fakultě humanitních studií lze vystudovat obor Sociální práce (kromě něj si můžete zvolit i podobně zaměřené obory – například Sociální ekologii, která se tu vyučuje i v angličtině). Sociální práce se studuje i na Filosofické fakultě. Na spřízněné Fakultě sociálních věd můžete vystudovat například Sociologii nebo také Veřejnou a sociální politiku. Příbuzný obor se dá studovat i na Evangelické teologické fakultě, kde vyučují Komunitní krizovou a pastorační práci.
  • Univerzita Palackého v Olomouci – zde lze vystudovat přímo obor Sociální práce. Existuje zde ale i další obor, který se nazývá Charitativní a sociální práce.
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava – na této škole se (možná kupodivu) také můžete stát sociálním pracovníkem, a to díky studiu oboru Zdravotně sociální pracovník.
  • Technická univerzita v Liberci – na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické lze studovat obor Sociální práce a penitenciární péče.
  • Univerzita Hradec Králové – na Pedagogické fakultě lze studovat Sociální komunikaci v neziskovém sektoru nebo Sociální patologii a prevenci. Přímo Sociální práci lze studovat na tamní Filosofické fakultě.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Charitativní práci nebo Sociální a charitativní práci můžete studovat na Teologické fakultě, případně obor Sociální práce nabízejí na Zdravotně sociální fakultě.
Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close