Auto

COC list

Rozhodnete-li se koupit nové auto, které bylo vyrobeno mimo Českou republiku, pak právě pro Vás jsou určeny řádky níže. U nově vyrobeného auta se můžete setkat s pojmem COC list a možná že si sami budete muset zajistit přihlášení vozu k provozu, tedy provést jeho první registraci. Pro tu je předložení COC listu nezbytnou podmínkou.

Co je COC list a proč ho potřebujete?

COC je zkratkou pro „Certificate of conformity“ a představuje tedy technický list vozidla vyvezeného do zahraničí, resp. dovozeného ze zahraničí. Jedná se o průvodní dokument pro vůz, jež je určen pro vývoz za hranice státu, kde byl vyroben. COC list je dokladem splnění norem evropské homologace (úřední souhlas s použitím) a vydává jej samotná automobilka. Na listu jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro první registraci vozu.

Pokud kupujete nový automobil, u kterého ještě nebyl vydán technický průkaz, pak požádejte prodejce o dodání originálu COC listu. Ten při žádosti o přihlášení auta pro provoz na veřejných komunikacích budete muset předložit. V okamžiku vydání „techničáku“ je COC list znehodnocen.

Průběh registrace u individuálně dovozeného vozidla

Abyste úspěšně přihlásili dovezené vozidlo k registraci, musíte jednak podat přihlášku a jednak přiložit požadované dokumenty. Takovýmto dokumentem je právě COC list. Po jeho předložení může dojít k registraci. Žadatel poté obdrží všechny příslušné doklady – technický průkaz silničního motorového vozidla, osvědčení o registraci, dále pak tabulky s registrační značkou.

Jelikož se jedná o nové vozidlo, pak není vyžadována evidenční kontrola. Vozidlo tak v době žádosti o registraci může být stále na území státu, kde bylo vyrobeno či zakoupeno. Po provedení registrace si jej uživatel může už jen „vyzvednout“ a začít okamžitě plnohodnotně používat.

Kroky nutné pro registraci:

 1. Vyplňte formulář pro registraci nového vozidla.

 2. K žádosti přiložte:

  • originál zahraničního technického průkazu,

  • originál dokladů o nabytí vozidla a o zaplacení DPH u finančního úřadu (kupní smlouva, faktura, smlouva o úvěru na koupi vozu, leasingová smlouva)

  • COC list

 1. Doložte souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele. (Podpis musí být úředně ověřen.)

 2. Sjednejte pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) a doložte vznik pojištění (zelená karta).

 3. Přiložte doklady vlastníka.

   • Právnická osoba – výpis z obchodníku rejstříku, ne starší 12 měsíců, a to vždy originál nebo ověřenou kopii

   • OSVČ – živnostenský list / koncesní listina / osvědčení k výkonu činnosti / aj. dle předmětu podnikání, a to vždy originál nebo ověřenou kopii

   • Občan ČR – občanský průkaz

   • Cizinec – pas / doklad o přechodném pobytu / aj., a to vždy jen originál

 1. Je-li provozovatel odlišný od vlastníka, pak je nutné doložit také doklady provozovatele.

 2. Navštivte příslušný úřad.

Pokud byste se chtěli tomuto procesu vyhnout, pak je možné na internetu vyhledat poskytovatele, kteří registraci vyřídí za Vás. Je možné, že tuto službu Vám nabídne také daný prodejce/dealer, u kterého auto objednáváte.

Pozor na situaci, kdy má zakoupené vozidlo převozní značky. Ač se jedná v uvozovkách pouze o převozní značky, pak je potřeba myslet na to, že jejich přidělením došlo k procesu první registrace vozidla. COC list byl v tom případě znehodnocen. Vy pak následně musíte zaregistrovat vozidlo v ČR ne jako vozidlo nové, ale jako vozidlo provozované.

Štítky

One Comment

 1. Dobrý den, poraďte prosím co je potřeba nebo čím začít.
  Vybrané auto v německu je staré 5let a bourane na zadní část ( vše v zadu svítí, dovezeme auto do čech na vleku), už je zaplacené převodem včetně dph ( majitel není plátce a neni firma, my také nejsme plátci ale bereme to na firmu )
  Jaké doklady je zapotřebí žádat v německu pro první nekomplikovane kroky v čechách aby auto mohl přihlásit.
  Děkují mockrát Vladimir

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close