Ostatní

Co znamená Made in P.R.C.

S označením „Made in …“ se určitě setkal již každý z nás. Informuje nás o tom, kde byl produkt vyroben. Co ale znamená ono P.R.C.?

Země původu jako povinná informace

Všichni výrobci jsou povinni na produktech uvádět zákonem stanovené informace, např. právě i o zemi původu. Do roku 2014 se ovšem tato povinnost týkala pouze potravinářských výrobků, zatímco u těch nepotravinářských záleželo na volbě výrobce. Změnu přineslo až rozhodnutí Evropského parlamentu z dubna 2014.

Zákon stanovil, že vedle potravin bude muset nést označení země původu i nepotravinářské zboží. Určena byla jednotná forma v podobě „Made in …“. V případě výrobců z členských zemí Evropské unie byla ponechána m

ožnost volby mezi označením původu s uvedením konkrétní země původu, nebo pouze ve formě „Made in EU“. Jedná-li se o výrobek, jehož části jsou vyráběny ve více zemích, pak se za zemi původu považuje ta poslední, kde byl produkt dokončen, kde v podstatě vznikl.

Informace o zemi původu musí být uvedena na výrobku. Jestliže se jedná o výrobek, jehož rozměr toto neumožňuje, pak musí být tento údaj uveden na obalu nebo na dokladu přiloženém k danému výrobku.

Výše uvedený zákon byl přijat především s ohledem na zvýšení ochrany spotřebitele z důvodu sílícího internetového obchodu a stále se zvyšujícího množství výrobků z tzv. třetích zemí. Nicméně vřele jej přivítali také výrobci luxusních produktů. Díky označení země původu tak kupující snadněji odhalí, zda se jedná o originál, nebo pouze o napodobeninu značkového zboží.

Zákon měl však také své odpůrce. Ti argumentovali především tím, že povinnost označovat zemi původu povede pouze ke zvýšeným administrativním nákladům a tudíž k vyšším cenám pro spotřebitele. Na straně výrobců a orgánů států se dle jejich slov zvýší administrativní zátěž a byrokracie. V konečném důsledku bude ohrožen rozvoj skutečného konkurenčního jednotného trhu.

Význam zkratky P.R.C.

Nyní zpět k vysvětlení, co znamená označení „Made in P.R.C.“. „P.R.C.“ není nic jiného, než mezinárodní zkratka pro People’s Republic of China , tedy Čínská lidová republika. Setkáte-li se tedy s tím, že na výrobku bude uvedeno „Made in P.R.C.“, pak je to to samé, jako by tam bylo uvedeno „Made in China“.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close