Ostatní

Co znamená Made in P.R.C.

S označením „Made in …“ se určitě setkal již každý z nás. Informuje nás o tom, kde byl produkt vyroben. Co ale znamená ono P.R.C.?

Země původu jako povinná informace

Všichni výrobci jsou povinni na produktech uvádět zákonem stanovené informace, např. právě i o zemi původu. Do roku 2014 se ovšem tato povinnost týkala pouze potravinářských výrobků, zatímco u těch nepotravinářských záleželo na volbě výrobce. Změnu přineslo až rozhodnutí Evropského parlamentu z dubna 2014.

Zákon stanovil, že vedle potravin bude muset nést označení země původu i nepotravinářské zboží. Určena byla jednotná forma v podobě „Made in …“. V případě výrobců z členských zemí Evropské unie byla ponechána m

ožnost volby mezi označením původu s uvedením konkrétní země původu, nebo pouze ve formě „Made in EU“. Jedná-li se o výrobek, jehož části jsou vyráběny ve více zemích, pak se za zemi původu považuje ta poslední, kde byl produkt dokončen, kde v podstatě vznikl.

Informace o zemi původu musí být uvedena na výrobku. Jestliže se jedná o výrobek, jehož rozměr toto neumožňuje, pak musí být tento údaj uveden na obalu nebo na dokladu přiloženém k danému výrobku.

Výše uvedený zákon byl přijat především s ohledem na zvýšení ochrany spotřebitele z důvodu sílícího internetového obchodu a stále se zvyšujícího množství výrobků z tzv. třetích zemí. Nicméně vřele jej přivítali také výrobci luxusních produktů. Díky označení země původu tak kupující snadněji odhalí, zda se jedná o originál, nebo pouze o napodobeninu značkového zboží.

Zákon měl však také své odpůrce. Ti argumentovali především tím, že povinnost označovat zemi původu povede pouze ke zvýšeným administrativním nákladům a tudíž k vyšším cenám pro spotřebitele. Na straně výrobců a orgánů států se dle jejich slov zvýší administrativní zátěž a byrokracie. V konečném důsledku bude ohrožen rozvoj skutečného konkurenčního jednotného trhu.

Význam zkratky P.R.C.

Nyní zpět k vysvětlení, co znamená označení „Made in P.R.C.“. „P.R.C.“ není nic jiného, než mezinárodní zkratka pro People’s Republic of China , tedy Čínská lidová republika. Setkáte-li se tedy s tím, že na výrobku bude uvedeno „Made in P.R.C.“, pak je to to samé, jako by tam bylo uvedeno „Made in China“.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close