Banky

Co jsou podílové fondy

Termín podílový fond je mnohým zainteresovaným lidem vcelku známý, nicméně ne všichni mají povědomí o tom, oč se vlastně jedná. Moderní investování se bez podílových fondů bezesporu neobejde, a tak není od věci se právě na možnosti těchto investic zaměřit. Pokusíme se tedy v následujícím textu přímo soustředit na samotné osvětlení pojmu podílové fondy a také na spousty nejrůznějších aspektů, které se k tomuto termínu jakkoli vztahují. I díky tomu se třeba rozhodnete pro tento druh investování.

Co je podílový fond

Definice podílového fondu může mít nejrůznější podoby. Obecně se uvádí, že se jedná o nástroj, který se zcela běžně využívá k investičním operacím. Podílový fond představuje fakticky soubor majetku, který je rozdělen do mnoha nejrůznějších kategorií, a to podle obsahu, účelů a mnohých ostatních důležitých faktorů. Velmi důležitý je i fakt, že podílový fond není právně subjektivní jako investiční. Jedná se tedy pouze o jakýsi prostor, v němž jsou sdružována aktiva. Investor se v rámci svého investování stává podílníkem. Otevřený podílový fond na rozdíl od toho investičního nabízí mnohem větší variabilitu a množství alternativ investičního charakteru.

Proč využít podílových fondů

Důvodů, které vás budou motivovat k využití podílových fondů, je spousta. Začít bychom mohli například neomezeným množstvím emitovaných podílových listů. Fondy nejsou ani nijak časově limitovány a většinou se zakládají na dobu neurčitou. Majetek fondu je spravován profesionálně a vy jako investor nebudete muset nezbytně sledovat vývoj na trhu, poněvadž se o majetek stará profesionální firma. Velkou výhodou podílových fondů je i skutečnost, že do nich i z nich lze velmi rychle a pohodlně vstoupit, respektive vystoupit. Můžete klidně diverzifikovat vaše rizika, jelikož fondy poskytují velké množství aktiv. Díky obrovskému množství kapitálu se může i poměrně malý investor bez větších problémů podílet na výnosech pocházejících z cenných papírů.

Tradiční rozdělení podílových fondů

Standardně se podílové fondy dělí podle svého obsahu na několik typů. Tím první jsou fondy akciové, na nichž se pochopitelně nacházejí především akciové tituly. Jejich kolísavost je vyšší. Pro krátkodobé investice jsou vhodné dluhopisové fondy, jež investují především do cenných papírů. Využít ale klidně můžete i smíšených fondů, jež jsou typické mixem volatilních akcií a vcelku rizikových dluhopisů. Pokud tíhnete spíše k cenným papírům, pravděpodobně budete investovat do fondů peněžního trhu. Jedná se o nejrůznější depozitní certifikáty a cenné papíry všeobecně. Investovat lze prostřednictvím podílových fondů klidně i do nemovitostí, jejichž celková cena hodně kolísá v závislosti na poptávce po nemovitostech, jež jsou k dispozici.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close