Banky

Co je procentní bod

S procenty se začíná počítat už na základní škole a jejich znalost je nezbytná i pro běžných život. Pokud si berete půjčku, hypotéku nebo chcete přesně určit nějakou část z celku, je využití procent nezbytné. Co je procentní bod a jak s ním pracovat?

S procenty je potřeba umět počítat.

Procentní bod je jednotka procent. Odborně lze říci, že „procentní bod je jednotkou pro aritmetický rozdíl dvou hodnot udaných v procentech ze stejného základu.“ Což zní poměrně složitě, ale složité to vůbec není. Stačí si uvědomit, že máme nějakou základní hodnotu, tedy celek, který můžeme označit jako 100 procent. Ten pak můžeme dělit na menší části, které podle své velikosti a poměru k původnímu celku tvoří určitý počet procent z tohoto celku. Pokud tedy například oddělíme polovinu, je to 50 procent. Čtvrtina je 25 procent. Pětina je 20 procent. A setina je 1 procento.

Zápis procent

Tyto části celků můžeme označovat právě slovem „procenta“. Existuje pro ně ale i speciální znak, který jistě znáte a najdete ho i na klávesnici počítače, a to vpravo nahoře na klávese s pomlčkou a rovnítkem. Jelikož se nachází nahoře, stačí zmáčknout klávesu Shift a spolu s ní symbol pro procenta %. Rázem ho uvidíte na kurzorovém řádku. Stejným způsobem se procenta zapisují také ručeně. Jen pozor, pokud byste ještě jedno malé kolečko připomínající označení pro stupeň přidali, už nepůjde o procenta, ale o promile – tedy úplně jinou jednotku.

Vyjádření zlomků

Procentní boj je setinou nějakého celku. Ať už jde o jednu setinu (tedy 1 procento), nebo třeba tři setiny (tedy 3 procenta), nebo 10 setin (což je 10 procent). Procentní body tedy můžeme zapsat i ve formě zlomků a jejich význam bude úplně stejný jako v zápisu se znakem %. Pokud byste je psali na počítači, zlomkovou čáru možná budete mít problém najít a napsat, ale místo ní je možné úplně stejně použít lomítko (respektive znak pro děleno). Takže pokud napíšete například 25/100, jde o 25 setin neboli 25 % – a stejně tak si toto číslo můžeme převést i na desetinné a vznikne nám z něj číslo 0,25.

Jak vznikla procenta?

Dnes už bereme procenta a jejich vyjadřování jako samozřejmost. Pracují s nimi banky, ekonomové, politici – i my v běžném životě. Ale procenta tu s námi nebyla odnepaměti. Jejich vznik je datován do Starověkého Říma. Tehdy se nepočítalo přímo s procenty, ale se setinami. V nich se počítalo mnoho různých položek, protože dělení stem bylo pochopitelné a jasné.
V podstatě šlo o zlomky a jejich tvar se udržel dlouho, než přešly v procenta. Což se stalo až někdy v období středověku. A důvod přechodu z pouhých setinových zlomků na procenta byl prostý a logický – lidé měli více peněz a potřebovali s nimi lépe počítat, hodnotit svůj zisk a ztráty a zlomky už pak byly příliš složité. Vznik procent vše usnadnil. A v roce 1425 se ustálil i symbol pro procenta %, který bývá považován za dvě zajímavě ztvárněné nuly.

Norma ČSN ISO 31-0

Zápis procent symbolem % přitom není úplně svévolný a nemůžete si ho psát, jak se vám zamane. Zaměřuje se na něj dokonce norma ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky, která požaduje, aby mezi číslicí a symbolem % byla vždy psána mezera. Nicméně, při běžném zápisu (zejména na počítači) to řada lidí nedodržuje a píšou to špatně, tedy bez mezery). Ale ne vždy je chybějící mezera chybou.
Pokud napíšete například 30 %, čteme to jako „třicet procent“. Pokud ale uděláte stejný zápis bez mezery, tedy 30%, tak to přečteme jako „třicetiprocentní“. A v tom češtinářsky cítíme velký rozdíl. Proto na to při zápisu vždy myslete a uvědomte si, jestli je mezera potřeba nebo je nadbytečná.

Přes 100 procent

Logicky bychom procentní body měli počítat do stovky, tedy do jednoho celku. Je ale velmi časté, že se počítá i s větším množstvím – 110 procenty, 200 procenty a tak dále. V tu chvíli jde o vyjádření toho, jak moc je překročen daný celek a o kolik přesně.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si také
Close
Back to top button