Hypotéka

Co je prescoring

Pokud žádáte o úvěr nebo o nějakou půjčku, banka vám může sdělit, že provede prescoring. Tato situace může nastat i při splácení stávajícího úvěru či dosavadní půjčky. Budete si v takovém případě jisti, co vám banka vlastně sděluje?

Co je prescoring

Prescoring je předběžný výpočet úvěru nebo půjčky. Jinými slovy banka provádí vyhodnocení příjmů a výdajů žadatele při současném nahlížení do registrů. Podle výsledků tohoto vyhodnocení tedy banka umí žadateli předběžně sdělit, zda na požadovaný úvěr dosáhne (zda jej vůbec poskytne), a pokud ano, tak za jakých podmínek.

Podklady pro prescoring

Jednotlivé banky mohou vyžadovat specifické podklady, kdy mají pro prescoring svoje vlastní formuláře, ale obecně je třeba v případě žádosti o prescoring vyplnit tyto údaje:

  • žádost o úvěr – obecné základní údaje, informace o žadateli (případně o spolužadatelích a údaje o příjmech žadatele (spolužadatelů).
  • údaje o měsíčních nákladech a výdajích
  • údaje o investičním záměru – vlastní investiční záměr, výše investice (splatnost a datum čerpání), druh pořizované nemovitosti (zastavované nemovitosti), výše splátky a informace, zda úvěr bude nebo nebude doplacen před čerpáním.

Při podání žádosti o prescoring pravděpodobně budete potřebovat 2 doklady totožnosti, potvrzení o příjmech (na formuláři dané banky a aktuální doložení o některém z pravidelných výdajů domácnosti.Výjimečně se může stát, že banka nebude trvat na složité byrokracii a proces proběhne bez dodávání řady dokladů.

Tak, jak je v podobných situacích obvyklé, i v případě žádosti o prescoring je třeba vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

prescoring

Jaký je postup při prescoringu v praxi?

V tomto případě je třeba říci, že kolik existuje bank, tolik postupů při prescoringu existuje. V marketingových materiálech sice naleznete informaci, že stačí jednoduše zavolat na infolinku banky, ale jak lze vytušit, ani po návštěvě pobočky to zas tak jednoduché není. Určitě není běžnou praxí, že prescoring proběhne na počkání a dokonce informace z různých zdrojů téže banky (bankéř na pobočce, informace na infolince, komunikace pomocí e-mailu) se mohou informace při zjišťování prescoringu rozcházet.

Pokud vás tedy předběžně zajímá, zda úvěr dostanete, u některých bank se k dosažení této informace budete muset trochu snažit. Obvykle u prescoringu musíte předložit svůj občanský průkaz, což znamená osobní návštěvu pobočky, jinde lze vytvořit prescoring bez potvrzení o výši příjmů, kdy lze ale logicky očekávat vyšší úrokovou sazbu. Můžete se dokonce setkat s přístupem bankéře, který bude tvrdit, že prescoring je zbytečný, a místo ztrácení času s předběžným odhadem je výhodnější podat si žádost o úvěr rovnou. Všemu určitě nevěříte…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close