Investice

Co je opce

Finanční trhy nabízejí celou řadu finančních instrumentů, mezi nimiž nalezneme právě i opce. Ty byly na úplném začátku využívány na komoditních trzích, jakožto nástroj k zajištění proti vzestupu, popřípadě poklesu cen produkce. Od sedmdesátých let jsou opce obchodovány již jako standardizované burzovní obchody po celém světě. Setkat se můžeme také s mimoburzovními opcemi využívanými především bankami.

Co jsou opce?

Opce spadají do kategorie podmíněných termínových obchodů. Základem všeho je dohoda mezi dvěma subjekty, kupujícím a prodávajícím. Kupující se dostává do dlouhé pozice neboli long-pozice, prodávající naopak do pozice krátké, tedy short-pozice.

Sjednáním opce nabývá kupující opce právo koupit nebo prodat (dle typu opce) předem určené množství daného instrumentu, a to za předem dohodnutou cenu v předem stanovený termín nebo kdykoliv během doby od uzavření opce do sjednaného termínu. Z hlediska času, tedy kdy lze opční právo uplatnit, rozlišujeme dva druhy opcí – evropská opce a americká opce. Zatímco u evropské opce lze opci uplatnit pouze v jeden určený den splatnosti opce, v případě opce americké je možné opci využít kdykoliv během doby do její splatnosti.

Prodávajícímu vzniká prodejem opce povinnost sjednaný obchod na požádání kupujícího realizovat. Odměnou mu je za to tzv. opční prémie, kterou hradí kupující při sjednání kontraktu.

opce

Základní opční pozice

Už bylo zmíněno, že rozlišujeme tzv. krátkou a dlouhou pozici. Dále rozlišujeme dva základní druhy opcí. Je to opce kupní, označovaná jako call, a opce prodejní neboli put.

Kupní opce – CALL

Kupující (long pozice) – Kupující získává právo koupit instrument za předem dohodnutou cenu (realizační cena). Je povinen uhradit opční prémii, jejíž výše pro kupujícího představuje maximální ztrátu. Naopak ziskový potenciál je v podstatě neomezený. Jeho výše závisí na vývoji ceny daného instrumentu. Opci kupující využije v tom případě, kdy cena instrumentu na trhu je vyšší než smluvená cena, tedy cena realizační.

Prodávající (short pozice) – Prodávající opce je na požádání majitele opce (kupující) povinen prodat instrument za předem dohodnutou cenu (realizační cena). Má právo vyinkasovat od kupujícího opční prémii. Opční prémie pro prodávajícího opce představuje maximální zisk, kterého muže dosáhnout. Na druhé straně výše ztráty omezena není a odvíjí se od vývoje ceny podkladového instrumentu na trhu.

Prodejní opce – PUT

Kupující (long pozice) – Kupující získává právo prodat instrument za předem dohodnutou cenu (realizační cena). Je povinen uhradit opční prémii, jejíž výše pro kupujícího představuje maximální ztrátu. Ziskový potenciál je v případě prodejní opce omezen, a to možností poklesu ceny daného instrumentu na nulu. Opci kupující využije v tom případě, kdy cena instrumentu na trhu je nižší než smluvená cena, tedy cena realizační.

Prodávající (short pozice) – Prodávající opce je na požádání majitele opce (kupující) povinen koupit instrument za předem dohodnutou cenu (realizační cena). Má právo vyinkasovat od kupujícího opční prémii. Opční prémie pro prodávajícího opce představuje maximální zisk, kterého muže dosáhnout. Na druhé straně výše ztráty omezena není, respektive je omezena tím, že cena instrumentu může klesnout na nulu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close