Ostatní

Členové EU

Evropská unie je jedním z největších ekonomických seskupení současného světa. Její členové mohou využívat celé řady výhody, jež jim tato aliance dává. Momentálně se jedná především o celou řadu dotačních a jiných programů, které stoprocentně stojí zato. Momentálně pojímá Evropská unie celkem 28 vyspělých zemí. Ty se přičleňovaly k Evropské unii postupně. Nejčastěji se tak dělo přímo ve vlnách připojení několika států. Podívejme se tedy přímo konkrétní státy, jež stály u založení Evropské unie a také na státy, jež se k Evropské unii postupem času připojily.

Zakladatelské země Evropské unie

Prvním předchůdcem vzniku Evropské unie bylo podepsání Schumanovy deklarace v roce 1950. Následně vzniklo Evropské sdružení uhlí a oceli. Mezi signatáře této dohody patřily především následující země. Jednalo se o Francii, Itálii, Spolkovou republiku Německo a také o Lucembursko a Nizozemí. Všechny země podepsaly smlouvu o vzniku tohoto sdružení platnou od 27. července roku 1952. Díky této smlouvě začala fungovat první velká ekonomická organizace založená především na těžbě a vývozu uhlí a oceli. Obě komodity byly v padesátých letech minulého století hodně oblíbené a nakupované, takže bylo zapotřebí dohodnout se na přesných podmínkách v obchodování s nimi. Již od počátku hrály v tomto evropském uskupení hlavní roli především tři hegemonní evropské země, jimiž byly Německo, Itálie a Francie.

Vznik Evropského společenství

Později začaly vznikat další organizace. Velmi známá byla například organizace s názvem Euratom a také Evropské hospodářské společenství. Všechny tři organizace byly následně spojeny a vzniklo Evropské společenství se zkratkou ES. Došlo k němu v roce 1967. Podpisem se na vzniku této organizace podílely již zmiňované země, jež figurovaly ve třech předchozích společenstvích. Velmi důležité bylo toto období i z toho pohledu, že do Evropského společenství vstoupily některé další velké evropské země. Jednalo se především o Velkou Británii, Dánsko a také Irsko.

Další členské země EU

Postupem času se do nově vzniklého Evropského společenství začaly přidávat i další země. Díky nesporným nejen ekonomickým výhodám se jich přidala celá řada. Jmenovat bychom moli například rozšíření v roce 1995, kdy do Evropské unie přistoupilo Rakousko, Švédsko a také Finsko. Česká republika se stala součástí Evropské unie až v roce 2004, kdy jsme přistoupili do EU spolu s dalšími 9 státy- Evropské unie se tak rozrostla ještě více. Poslední rozšiřování Evropské unie se datuje do roku 2007. Tehdy se Evropská unie rozšířila o Bulharsko a Rumunsko. I ty mohou využívat celé řady výhod, jež Evropská unie v každém případě svým klientům nabízí. Jmenovat bychom mohli například zavedení jednotné evropské měny anebo bezcelního styku či zrušení hranic mezi jednotlivými zeměmi tohoto uskupení.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button