Ostatní

Církevní lesy

Lesy a pozemky, které patří církvi, jsou nedílnou součástí kompletního katastru nemohovitostí a je třeba s nimi v každém případě počítat. Pravda je taková, že církev představuje speciálního vlastníka, pod jehož křídly je větší množství majetku. Z hlediska práv vztahujících se k tomuto majetku ale není církev žádnou výjimečnou institucí, která by měla nějaké specifické výsady oproti těm ostatním. Určitě ale není od věci podívat se na některé základní aspekty týkající se církevních lesů, které patří k jakémusi všeobecnému přehledu každého člověka. I církev by totiž měla se svým majetkem hospodařit dle platných zákonů a norem v České republice.

Organizace lesního hospodářství

Církevní lesy se nijak zvláště neliší ani v organizaci práce v rámci celé své soustavy. Velmi důležité je vědět, jakým způsobem bude na daném majetku církve organizováno lesnické hospodářství jako takové. U mnohých arcidiecézí je tomu úplně stejně. Lesy z drtivé většiny spadají pod konkrétní farnosti určité arcidiecéze. Ty pak mohou disponovat speciálním oddělením Lesní správy. Ta ale také může spadat pod arcibiskupství. Vše záleží na konkrétní arcidiecézi. Drobné lesy budou schopny farnosti spravovat dle potřeb. Naopak u větších lesních celků budou vytvořeny určité úseky, kterými se bude zabývat lesní správa. Jedná se o takzvaná polesí a několik přímo řízených úseků. Součástí samotného polesí bývají přibližně 2 až 4 takovéto úseky. Lesnické práce by měly být zařízeny portfoliem místních dodavatelů, kteří lesy jednoduše obslouží. Je také možné pracovat i s dotačními prostředky věnovanými hlavně na obnovu lesnické infrastruktury.

Řízení církevních lesů

Církevní lesy mají ve své podstatě tři základní úrovně řízení. Jedná se o specializované pozice, které pojímají pochopitelně zejména řízení celé činnosti a také konkrétní pracovní pozice zabývající se specializovanými pracemi souvisejícími s lesem. Výběr lesníků je dnes z hlediska církve již ukončený a jednotliví mají na starosti svá polesí. Většinou se jedná o zkušené lesníky s dlouholetou praxí, kteří sou doplňováni o čerstvé absolventy lesnických škol. Tým je tak optimálně složen pro bezproblémové fungování.

Prodej dříví z církevního lesa

Prodej dřeva a dalších produktů, které jakkoli souvisejí s činností daného polesí, je řešen a administrován LS AP, která spolupracuje s vedoucími daných polesí. Obchod je tímto způsobem řešen i u menších farních lesů, které také nabízejí možnost odkupu dřeva. Samozřejmostí je do určité míry i prodej regionálního charakteru. Ten pochopitelně také podléhá vedení lesní správy, nicméně nejedná se o nijak velkou součást tržeb pocházejících ze dřeva. I tak ale může tento prodej přinést nějaký zisk.


Foto: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přečti si také
Close
Back to top button