Investice

Cena zemědělské půdy

V poslední době se stala zemědělská půda poměrně ceněnou komoditou. Není se prakticky vůbec čemu divit, jelikož cena půdních pozemků jde neustále nahoru. Situace je dána především tím, že lidé potřebují zemědělské pozemky buď k pěstování různých plodin, anebo hlavně k tomu, aby mohly být později vyňaty z katastru a přeměněny na stavební parcely. Pokud se někomu podaří koupit levně pozemek a následně jej přepsat na stavební parcelu, může vydělat poměrně vysoké finanční sumy. Cena zemědělské půdy může být různá a odpovídá konkrétním typům cen. Podívejme se tedy na jednotlivé typy cen a také na to, jaké faktory celkovou finanční sumu za pozemek mohou ovlivňovat.

Úřední cena zemědělské půdy

Tento typ ceny slouží zejména pro daňové účely. Pokud je zapotřebí prodat pozemek anebo jej naopak koupit či řešit vyvlastnění z pohledu státu, úřední cena se bere v potaz. Úřední ceny jsou aktualizovány na základě kvalitativních změn vlastností půdních podloží. Důležité jsou i tržní vztahy a náklady. Když bychom měli uvést průměrnou úřední cenu zemědělské půdy v České republice, tak ta činí 6,23 korun za m2. Pokud budete potřebovat ocenit zemědělské pozemky, pak tak bude učiněno dle vyhlášky 441/2013 Sb. Jedná se o provedení zákona o oceňování majetku. Ten je také nazýván oceňovací vyhláškou. Výpočet probíhá tak, že se cena ještě upraví o různé přirážky a pak se vše násobí koeficientem Kp. Speciální situace nastane v momentu, kdy není pozemek obhospodařován více než 6 let. V tomto případě je oceněn jako jiný pozemek, a to dle §32.

Tržní cena zemědělské půdy

Tento typ ceny se bere v potaz především při konkrétních transakcích, jež se zemědělské půdy jakkoli týkají. V podstatě ji utváří nabídka, která se setkává s poptávkou. Ostatně jedná se o jakési zákonitosti samotného trhu, které jsou typické pro tržní ekonomiku. Znalost oné rovnovážné ceny je velmi důležitá pro všechny, kteří na trhu obchodují. Mimo jiné ji také potřebujeme v případě nutnosti zaplacení daně z převodu nemovitosti a také při samotném převodu, kdy nemovitost musí být oceněna. Budeme-li konkrétní, tak tržní ceny se dnes pohybují mezi 80–110 tis. Kč/ha.

Faktory ovlivňující cenu

Obě ceny ovlivňuje spousta různých faktorů, které bychom měli brát v potaz. V první řadě je třeba uvést celkovou velikost a tvar pozemku, se kterým je obchodováno. Může se k němu vztahovat i dotační suma, která dnes není ničím neobvyklým. Velmi důležitá je i celková kvalita půdního podkladu označovaná jako BJEP. Zemědělská půda může být dvojího druhu. Jednat se může o ornou půdu nebo o travní porost. Zapomenout bychom neměli ani na dostupnost konkrétního pozemku z určité komunikace. Přístupnější pozemky jsou logicky dražší.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close