Jak šetřit peníze

Cena kubíku vody

Voda se řadí mezi vyčerpatelné zdroje a odpovídá tomu pochopitelně i její cena. Je jasné, že volně dosažitelnou vodu v přírodě platit nikdo nemusí. Vodu, která je ale distribuována do jednotlivých domácností, je ale zapotřebí platit, a to mnohdy poměrně hodně. Rozhodně tak není od věci podívat se na celkovou cenu vody pod drobnohledem. Jen tak totiž přesně zjistíte, jak vysoká je a kolik budete muset platit konkrétní dodavatelské společnosti. Tato cena se uvádí v korunách v poměru k 1 kubíku vody. Právě kubík je měrnou jednotkou. Buďme tedy mnohem konkrétnější a podívejme se na složky, z nichž se cena za kubík vody skládá a také na to, jaké jsou konkrétní částky za vodu a kde je možné si jejich výši zjistit.

Vodné a stočné

U ceny vody je třeba počítat se dvěma základními položkami. Jedná se o vodné as točné. Vodné je pevná část ceny vody, kterou je zapotřebí platit v každém případě. Pokud tedy máte studnu, nebo přívod vody z nějakého jiného zdroje, pak budete stoprocentně vodné platit. U stočného je situace poněkud odlišná, jelikož se mnohdy platit vůbec nemusí. Děje se tak především v lokalitách, které nejsou napojeny na centrální kanalizační síť. Jinak ale stočné platit musíte. Rozhodně je výhodnější, když na centrální kanalizační síť napojeni jste. V opačném případě vás totiž budou čekat velké výdaje spojené s nákupem domovní čistírny odpadních vod.

Cena kubíku se liší dle lokality

Celková cena jednoho kubíku vody není určitě konstantní. Liší se zejména podle toho, v jaké části České republiky máte trvalé bydliště a také podle konkrétního dodavatele vody. Jsou oblasti, v nichž je voda skutečně levná a naopak je možné najít i taková místa, v nichž si za vodu připlatíte, a to řádně. Pokud bychom se měli dostat na příklad konkrétní ceny, kterou budete muset za kubík vody zaplatit, tak by se pohybovala těsně nad hranicí 80 korun. Všechno je ale velmi relativní, takže se v některých oblastech můžete dostat úplně někam jinam. Jen pro upřesnění je třeba říct, že se jedná o sumu, která v sobě pojímá jednak vodné a jednak také stočné. Při absenci stočného by se bylo možné dostat na úplné minimum. Nejlevnější voda je dnes k dispozici v okolí Krnova anebo v České Třebová a přilehlých oblastech. Nejvíce si za vodu zaplatíte třeba v Hradci Králové anebo Třeboni.

Jak si zjistit cenu za kubík

Když si budete chtít zjistit cenu za kubík vody, pak byste měli optimálně poptat cenu u svého dodavatele. Ten vás musí o všem informovat a celkovou cenu pak budete mít zanesenou i ve smlouvě o dodávkách vody. Určitě se ale můžete o celkové ceně za jeden kubík vody informovat i přímo na internetu. Webové stránky konkrétního dodavatele byste měli mít také k dispozici.

Štítky

One Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close