Jak šetřit peníze

Cena kilowathodiny: kolik stojí?

Kilowatthodina je měrnou jednotkou udávající spotřebu elektrické energie. Odvozuje se od ní cena elektřiny. Díky liberalizaci trhu máme možnost volby dodavatele a také tarifu. Abychom však byli schopní si nabídky srovnat, je dobré vědět, co to kilowatthodina vlastně je a jaká je její cena.

Co je kilowatthodina?

Kilowatthodina vyjadřuje množství elektřiny spotřebované daným elektrickým zařízením s výkonem jeden kilowatt v průběhu jedné hodiny. Jedna kilowatthodina odpovídá 3 600 000 joulům, tedy 3,6 megajoulům. Informaci o maximálním výkonu daného zařízení naleznete vždy na nálepce umístěné na přístroji.

Jaká je cena kilowatthodiny?

Jak již bylo zmíněno, díky liberalizaci trhu máme možnost vybrat si z několika dodavatelů elektřiny a srovnat jejich nabídky, které se mohou lišit jak cenou, tak také podmínkami.

Průměrná cena jedné kilowatthodiny v České republice pro první polovinu roku 2016 činila 3,14 Kč. Tato cena platí pro středně velké domácnosti s roční spotřebou mezi 2 500 až 5 000 kWh. Cena je očištěna o daň.

Na grafu níže je zachycen vývoj ceny jedné kilowatthodiny pro Českou republiku a Evropskou unii jako celek. Jedná se opět o průměrnou cenu za období šesti měsíců, pro středně velké domácnosti a očištěnou o daň.

Patrný je výrazný pokles průměrné ceny v ČR mezi druhým pololetím roku 2013 a prvním půlrokem 2014. V dalších obdobích se cena stabilizovala a začala opět mírně narůstat. I přesto je průměrná cena pro ČR stále pod úrovní unijního průměru (cca o 60 haléřů).

Zdroj: Eurostat: Electricity prices for domestic consumers – bi-annual data (from 2007 onwards)

Co tvoří cenu jedné kilowatthodiny?

Cena kilowatthodiny se skládá ze dvou složek:

Tržní cena

Tržní cena je ta část ceny, jež určuje daný dodavatel. Vztahuje se k objemu spotřebované energie a následně je rozdělena na měsíční paušál a cenu spotřebovaných kilowatthodin.

Regulovaná cena

Do této složky ceny vstupuje hned několik položek. První z nich jsou poplatky stanovené Energetickým regulačním úřadem:

  • poplatek za distribuci
  • poplatek za jistič
  • příspěvek na podporované zdroje
  • poplatek za systémové služby a za činnost zúčtování OTE

Další složku pak představuje daňové zatížení, které je v režii státu:

  • daň z přidané hodnoty
  • daň ze spotřeby

Tarify

Dodavatelé elektrické energie klientům nabízejí několik cenových variant. Hovoříme o tzv. jednotarifních a dvoutarifních sazbách.

Zatímco v případě jednotarifních sazeb platíte jednu cenu bez ohledu na to, kdy elektrickou energii využíváte, u dvoutarifních sazeb jsou stanoveny dvě různé ceny. Tedy střídáte vyšší a nižší cenu v návaznosti na vymezené období v průběhu celého dne včetně noci.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close