Půjčky

Blankosměnka – bianko směnka

Blankosměnka, někdy též označovaná jako bianco směnka, je zajišťovací nástroj, který slouží oběma stranám obchodu k tomu, aby měli sice záruku, ale některé náležitosti obchodu zatím nejsou vyjasněné nebo je není možné určit. Na blankosměnce obvykle nějaká část úmyslně chybí. Zde je důležité zdůraznit slůvko úmyslně, protože pokud na směnce chybí nějaká její náležitost chybou či opomenutím, není tato směnka platná, a tudíž se nedá označit ani za blankosměnku. Pro vystavení blankosměnky je potřeba dodržet několik základních pravidel, která souvisejí s jejím vystavením a podmínkami následného doplnění jednotlivých chybějících částí.

Princip blankosměnky

Blankosměnka funguje jako zajišťovací nástroj, který bude v případě nutnosti vyplněn a použit jako klasická zástava, respektive doklad o dané půjčce, který jde velice snadno vymáhat a je složitě zpochybnitelný. To je stručně shrnut význam blankosměnky v oblasti půjčování peněz. S blankosměnkou je spojeno vyplňovací právo, které říká, že pouze daná osoba může následně směnku doplnit a tím ji začít používat jako klasickou směnku vlastní nebo cizí. Vyplněním blankosměnky se odstraní její neúplnost.

bianko směnka

Související náležitosti blankosměnky

S blankosměnkou jsou samozřejmě spojena ještě další práva a povinnosti. Především jde o smlouvu o udělení vyplňovacího práva, která by měla být uzavřena písemně. Zákon umožňuje její uzavření i ústně a dokonce i konkludentně, tedy mlčením. Jak by to následně bylo s dokazování u soudu, je otázkou. Právní jistotu udává samozřejmě pouze písemná smlouva podepsaná oběma partnery obchodu. Důležité je také vědět, že doplnění blankosměnky oprávněnou osobou je možné pouze jedinkrát. Vyplněním blankosměnky totiž zanikne právo na další vyplňování.

Použití v praxi

Blankosměnky (bianko směnky) jsou v zákoně relativně krátkou kapitolou, ve světě byznysu jde ale o velice oblíbený zajišťovací nástroj především ze strany věřitelů. Ti si totiž můžou následně do blankosměnky vyplnit částku, kterou skutečně měli s danou půjčkou spojenou, a těžko bude dlužník argumentovat tím, že tyto náklady do dané půjčky nepatří. Je proto vždy potřeba, aby obě strany jasně věděly, co je předmětem půjčky, jaké je možné vyplnit do blankosměnky údaje v pozici částky či data splatnosti a samozřejmě je potřeba si navzájem důvěřovat. Nejlepší je blankosměnku podepisovat jenom a pouze bankám, jelikož tam je nejmenší riziko zneužití vyplňovacího práva z pozice silného a hlídaného věřitele. Ne nadarmo narážíme někdy na případy, kdy se z blankosměnky stal předmět sporu, jelikož věřitel doplnil na směnku vyšší částku, než dlužník očekával, nebo že výrazně zrychlil dobu splatnosti půjčky tím, že na směnku vyplnil datum, se kterým dlužník nepočítal. Rizik je ve vztahu k bianco směnce hodně, a proto je vždy potřeba celou transakci dobře smluvně a právně ošetřit.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close