Peníze

Bankovka 2000 Kč

Dvou tisícová bankovka je bankovka s druhou nejvyšší nominální hodnotou a v oběhu je už od roku 1996. Aktuálně jsou používány tři platné vzory, jež se liší především v oblasti zabezpečení proti možnému padělání.

Platné vzory bankovky

Nyní se můžete setkat hned se emi možnými vzory bankovky. Prvním z nich je vzor z roku 1996, který byl puštěn do oběhu 1. října a byl vůbec prvním vzorem od vzniku samostatné české měny. Dalším je vzor z roku 1999, na nějž mohou lidé narazit od 1. prosince 1999. Další, aktuálně platný vzor, byl vytvořen v roce 2007 a do oběhu uveden 2. července 2007.

Vzor z roku 2007 oproti dvěma předchozím obsahuje více ochranných prvků, a to jak viditelných pouhým okem, tak zjistitelných za pomoci k tomu určených přístrojů a pomůcek. Snaha o maximální ochranu proti padělání se projevuje jak ve zdokonalování stávajících ochranných prvků, tak v nalézání nových.

Vzor 2007 je již třetím vydáním bankovky dle návrhu akademického malíře a grafika Oldřicha Kulhánka, z rytin a liniových rozkreseb Miloše Ondráčka a v designových úpravách Františka Dvořáka.

Na bankovce nalezneme vyobrazenou Emu Destinovou.

Ochranné prvky bankovky

Na bankovce z roku 2007 nalezneme nový typ ochranného proužku, který je širší než na bankovkách předchozích. Negativní mikrotext, který označuje nominální hodnotu, je doplněn o zkratku ČNB, je větší a tedy i snáze čitelný. Nový proužek se vyznačuje kovově lesklou barvou. Ta se v závislosti na úhlu dopadu světla mění ze zelené na hnědofialovou.

Podíváme-li se na bankovku proti světlu, pak vedle stínovaného vodoznaku s portrétem již zmíněné Emy Destinové uvidíme světelné označení nominální hodnoty 2 000 Kč doplněné o drobný ornament.

Ke změně oproti předchozím vzorům došlo také u lesklého pruhu umístěného vpravo od portrétu. Zatímco u vzoru z roku 1999 je tento pruh jednobarevný s rovnoběžnými okraji, u bankovek z roku 2007 je tento pruh dvoubarevný a pravá strana je vlnitá.

V případě, že pravost bankovky ověřujeme pod UV zářením, tak u bankovek z roku 2007 uvidíme mnohem bohatší reakci. Na líci jsou neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí a viditelná vlákna se žlutou luminiscencí. Pod UV je dále vidět:

  • spodní část hodnotového čísla na kuponu

  • text „DVA TISÍCE KORUN ČESKÝCH, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“

  • jméno autora

  • hmatová značka pro nevidomé a slabozraké s oranžovou luminiscencí

  • horní část hodnotového čísla na kuponu

  • levý okraj portrétu včetně plochy se skrytým obrazcem

  • jméno „EMA DESTINOVÁ“

  • jméno rytce

  • stylizované péřové ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou luminiscencí

Zdroj: ČNB

Ochranné prvky viditelné pod UV záření jsou také na rubu bankovky. Stejně jako u líce jsou to vlákna 6 mm s namodralou luminiscencí a viditelná vlákna se žlutou luminiscencí. Dále je to sériové číslo a stylizované péřové ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou luminiscencí.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close