Práce

Aktivizační pracovník – náplň práce

U některých zaměstnání je jejich náplň zahalena jistým tajemstvím. Je tomu tak i u pozice takzvaného aktivizačního pracovníka, i když už jen samotný název téhle profese může mnohé prozradit. Takový člověk má zkrátka za úkol aktivizovat lidi kolem sebe. A většinou přitom nejde o jeho kolegy ani podřízené.

Aktivizační pracovník vymýšlí aktivity a zpříjemňuje život.

Tato profese spadá do sféry sociálních služeb. Sociální pracovníci mají rozličné pravomoci i povinnosti a jejich práce je velmi různorodá. Aktivizační pracovník ale není přímo sociální pracovník. Má za úkol pracovat s lidmi v těžkých životních situacích – může jít o klienty domovů pro seniory, postižené lidi, lidi bez domova, lidi ze sociálně vyloučených lokalit a další specifické skupiny obyvatelstva. Měl by s mini dokázat nejen navázat kontakt, ale měl by vzbudit jejich důvěru a motivovat je k nějaké činnosti, vytrhnout je z letargie a donutit bojovat se světem a životem, případně je naučit, jak si jejich životní situaci lépe užívat a jak ji lépe zvládat.

Náplň práce

To, čím se aktivizační pracovník konkrétně zabývá, se liší podle toho, s jakými klienty pracuje. Pokud se nachází například v domově pro seniory, musí vymýšlet a organizovat různé aktivity, které seniorům zpříjemní den. Může jít o skupinové činnosti nebo samostatné aktivity. Jde často o tanec, muzikoterapii, canisterapii, tvůrčí práce, ale například i společenské či sportovní hry a nebo třeba pečení. Vše záleží jen na zájmu klientů a možnostech domova pro seniory.
Pokud aktivizační pracovník spolupracuje s nějak nemocnými pacienty, musí se řídit jejich potřebami. Častá je tato profese například v centrech pro lidi s Alzheimerovou chorobou, kde je nutné zprostředkovávat nemocným kontakt s běžným životem. Aktivizační pracovník se je tak snaží znovu naučit to, co jim nemoc bere – běžné denní činnosti, trénink poznávacích funkcí a podobně.

Předpoklady aktivizačního pracovníka

Neexistuje žádná vysoká škola, která z vás udělá aktivizačního pracovníka. Jde spíš o vhodné vlastnosti, znalosti a chuť pomáhat. Správný aktivizační pracovník by ovšem měl mít minimálně středoškolské vzdělání, mít všeobecný přehled, měl by se umět dobře a srozumitelně vyjadřovat, měl by být empatický, trpělivý a vstřícný. Očekává se od něj nějaká praktická dovednost – vztah k hudbě, ručním pracem, výtvarným činnostem. A stejně tak by to neměl být individualista, protože většinou jde o týmovou práci, která je ovšem velmi psychicky náročná – ne každý totiž dokáže dlouhodobě pracovat s výše uvedenými skupinami lidí, přičemž často nevidí žádné prokazatelně pozitivní výsledky své práce a musí se vyrovnat s tím, že i přes veškerou snahu se mu jeho prací nepodaří povzbudit a dovést lidi k něčemu lepšímu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close