Praktické

Adopce na dálku na Ukrajině

Projekt takzvané Adopce na dálku je stále velmi populární, a to zejména proto, že nejde o adopci v klasickém slova smyslu. Žádné cizí dítě se neobjeví přímo ve vaší rodině, ale zůstává žít tam, kde dosud. Vy mu svými financemi jen umožníte studium či další vzdělávání a tím i lepší život. A i když se tento projekt zaměřuje hlavně na děti pocházející z Afriky, můžete takto „adoptovat“ dítě například i na Ukrajině.

Můžete sponzorovat studium ukrajinských i afrických dětí, výběr je na vás.

Stačí si do internetového vyhledavače zadat heslo „adopce na dálku“ a vyjede vám neskutečné množství odkazů, článků a možností, jak můžete uspokojit svoji neodbytnou touhu po pomoci potřebným lidem. Adopce na dálku je pořádána Charitou České republiky a funguje už celou řadu let. Je samozřejmě na vás, abyste pracovníkům Charity dali svou důvěru a věřili, že se vaše peníze dostanou skutečně k nějakému dítěti, ideálně k tomu vámi konkrétně zvolenému. A dostat by se k němu skutečně měly. Jako důkaz by vám posléze měly sloužit dopisy a výsledky studia daného dítěte, které si často se svými sponzory dopisuje. A existují i případy, kdy se sponzor po letech se svým „adoptivním dítětem“ reálně setkal a ověřil si tak, že mu skutečně pomohl vystudovat. Ovšem řada lidí má k tomuto projektu nedůvěru, protože peníze putují kamsi do Afriky, kam my, jako Středoevropané, jen těžko vidíme. Proto je velmi populární i Adopce na dálku v chudých zemích Evropy, například na již zmiňované Ukrajině, kde máme pocit, že na své peníze dokážeme lépe ohlídat.

Chudé děti

Pokud se budeme soustředit výhradně na Ukrajinu, tak zde projekt Adopce na dálku funguje již od roku 2006. Jsou do něj vybírány děti ze sociálně slabých rodin, které vlastními silami nemohou vystudovat. Možná mají talent a znalosti, ale jejich rodina nemá dost peněz na zajištění jejich vzdělání a nebo o to rodina nestojí a nejraději by dítě co nejdříve poslala do práce a vydělávat. Díky pomoci z ciziny rodina nemá žádné náklady na studium a dítě tak má šanci vzdělat se a získat pak mnohem lépe placenou a odbornou práci. Což je mimochodem hlavním cílem projektu – ne pomoc jednotlivým lidem, ale celkové zlepšení vzdělanosti na Ukrajině.

Peníze pro rodinu

Sponzorování dětí pomocí Adopce na dálku má na Ukrajině svá jasná pravidla. Dárce je povinen platit 7 200 korun ročně a tato částka je předávána přímo rodině konkrétního dítěte (ne přímo dítěti, protože není plnoleté). Respektive, rodina nedostane celou částku, ale jen 70 procent z ní. Dvacet procent putuje do fondu, který se stará o místní komunitu. Zbylých deset procent padne na poplatky a režijní náklady partnerských organizací.
Pokud chcete podporovat nějaké dítě, nemusíte se děsit, že budete muset zaplatit celou částku hned, splátky jsou nastaveny individuálně (klidně i měsíčně). Dítě si vyberete sami, s jeho rodiči pak zprostředkovaně podepíšete darovací smlouvu, která může být na neurčito, ale klidně i jen na jeden rok. A jakmile dítě prokazatelně dostuduje, vaše placení tím končí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close