Ostatní

Ad hoc

Termín ad hoc je poměrně často využívaný. V mnohých případech se jedná o spojení slov, které je spíše používáno jako známka učeného projevu konkrétního člověka a mnohdy je naopak termín ad hoc maximálně funkční a představuje přesný termín pro konkrétní druh oboru. Rozhodně stojí zato se na tento termín soustředit a pokusit se nejen objasnit jeho samotný obecný význam a také význam v různých oborech lidské činnosti, v nichž se často používá. Soustřeďme se tedy na ad hoc a ukažme si, co vlastně tento pojem znamená a kde se všude může využívat.

Význam spojení ad hoc

Spojení ad hoc se čte ad hok a jedná se původně o termín pocházející z latiny. Doslovný význam tohoto spojení je překládán jako k tomuto. Často se uvádí i význam za určitým účelem, který je pro tento termín asi nejvíce charakteristický. Ad hoc je možné ale také interpretovat jako výraz pro jednotlivý určitý případ. Jak je z překladů slovního spojení ad hoc patrné, nejedná se o jedno substantivum, které by mohlo mít jeden přesný význam. Jde o výraz spíše abstraktního charakteru, který dokáže poukázat na určitou věc.

Ad hoc v politice

Poměrně příznačné je využívání výrazu ad hoc v politickém dění. Politika je ostatně propletena mnohými výrazy cizího původu, které mohou jednak poukazovat na kvalitu projevu konkrétního řečníka a jednak usnadnit tento projev v tom, že uspoří několik slov. V politice se v případě výrazu ad hoc jedná především o opatření anebo dohody či smlouvy, jež jsou uzavřeny ad hoc. Tato opatření anebo smlouvy tedy byly původně sjednány projeden konkrétní účel. Mnohdy dojde k jedné konkrétní situaci, kterou je zapotřebí účelově řešit. V tomto případě se vytvoří provizorní smlouva, která bude ad hoc, tedy vytvořena za konkrétním společným účelem, ke kterému se bude v každém případě vztahovat.

Ad hoc a moderní technologie

Výrazu ad hoc se hojně využívá i v moderních technologiích. Typické jsou například počítače a počítačové sítě. Právě tady se jedná o dočasné připojení k síti, které je realizováno mezi dvěma součástmi. Ty ovšem musí být na jedné jediné stejné úrovni. Pokud tomu tak je, můžeme hovořit o spojení ad hoc. Nejčastěji se jedná o dva notebooky, které jsou připojeny k bezdrátovému připojení wi-fi za pomocí jednoho jediného přístupového bodu. Principielně můžeme hovořit o tom, že existuje jedna velká počítačová síť, ve které se nachází hlavní počítač. Jednotliví uživatelé ale dík svým přístupovým možnostem komunikují v síti ad hoc bez služeb tohoto velkého počítače. Jestliže síť opustí jeden hlavní klient, pak je tento moment označován jako ad hoc po dobu, než přijde k síti klient druhý, který se jí ujme. Doba bezvládí v síti je přitom minimalizována na skutečně krátkou dobu.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close