Reklamní články

Založení společnosti s ručením omezeným aneb začínáme podnikat

Založení společnosti s ručením omezeným přináší nemalé nároky na splnění všech zákonných i nezákonných podmínek. Pokud chceme začít podnikat, musíme si položit a ujasnit hodně otázek s podnikáním souvisejících. Ne každý je schopen podnikat, ne každý je schopen založit společnost a ne každý má na podnikání dostatek financí. Proto se v tomto článku seznámíme s několika důležitými předpoklady, schopnostmi a podmínkami, které vedou k úspěšnému podnikání.

Než začneme podnikat

Mít nápad je základ

 • Ujasněte si, v čem chcete podnikat, co chcete nabízet a hlavně si zhodnoťte své schopnosti a dovednosti. Nápad je sice důležitý, ale jeho realizace ještě mnohem důležitější.
 • Máte tři základní možnosti jak podnikat. První možností je prodej zboží jako takový, kdy něco nakoupíte a obratem to prodáte. Druhou možností je, že budete zboží přímo vyrábět a poté prodávat a třetí, poslední možností že budete nabízet určitou službu.
 • Všechny tyto tři možnosti vyžadují především Vaše schopnosti, znalosti a dovednosti.
 • Pokud budete chtít uspět, musíte nabídnout něco nového, vylepšeného, to co zaujme a osloví Vaše potenciální zákazníky.

Nezapomeňte na konkurenci

 • Pokud se tedy již rozhodnete k nějaké činnosti, nezapomeňte se také poohlédnout ve svém okolí, kdo podobnou činnost již provozuje.
 • Zkuste nabídnout trochu něco jiného než Vaše konkurence a současně se můžete poučit z jejich chyb a využít je ke svému prospěchu v podnikání.

Cíl je vždy potřeba znát a stanovit si ho

 • Stanovte si předem, zda Vaše podnikání bude pouze lokální, tedy v místě podnikání nebo zda plánujete expandovat a sníte o velké mezinárodní společnosti.
 • Ujasněte si, jaký předpokládáte obrat společnosti, zda v řádu tisíců nebo miliónů.
 • V neposlední řadě si stanovte tu skutečnost, zda jste založil firmu, kterou budete chtít do budoucna prodat nebo sám provozovat.

Zvolte si vhodný název

 • Při založení společnosti s ručením omezeným, mnoho budoucích podnikatelů podcení název společnosti.
 • Název společnosti může být jak obecný, tak vystihující Vaše konkrétní podnikání.
 • Velmi důležité je, aby zákazník již dle názvu poznal, jakou činnost nabízíte, pokud máte název obecný, doporučuje se ho doplnit o logo, které Vaší činnost identifikuje.

Jak nastartovat podnikání

Zvolíme právní formu

 • Právní formy jsou v zásadě dvě. Podnikat můžete jako fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo jako osoba právnická, tedy jako obchodní společnost, což je akciová společnost, společnost s ručením omezeným, výrobně obchodní společnost, komanditní společnost apod.
 • Podnikateli běžně vybírané druhy živností spadají pod živnostenský zákon. Jsou však i jiné obory, které pod živnostenský zákon nespadají.
 • Například umělecká činnost spadá pod zákon autorský, zemědělská činnost pod zákon o zemědělství apod.
 • Proto je velmi důležité si předem ujasnit, v čem budete podnikat a podle toho zvolit správnou právní formu a nastudovat příslušný, odpovídající zákon.

Byznys

Získání oprávnění k podnikání

 • Oprávnění k podnikání lze získat na příslušném živnostenském oboru nebo na Centrálním registračním místě.
 • Úřady jsou dnes již propojeny a tak nemusíte již ohlašovat zahájení podnikání na finančním úřadě, české správě sociálního zabezpečení ani na své zdravotní pojišťovně, to již za Vás dnes učiní živnostenský úřad.
 • K založení živnosti budete potřebovat vyplnit jednotný registrační formulář.
 • Do formuláře se uvede Vaše jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání, obor nebo obory podnikání, počátek respektive konec podnikání.
 • U právnické osoby si navíc musíte povinně zřídit datovou schránku, to se týká například při založení společnosti s ručením omezeným, což je jeden z typů právnické osoby.

Správně vyhodnotit hlavní a vedlejší činnost

 • Velmi důležité pro platby pojistného je určit, zda podnikatelská činnost je pro mě hlavní nebo vedlejší činností.
 • Pokud budete podnikat na plný úvazek a již při podnikání nebudete chodit do zaměstnání nebo nebudete na mateřské, pak se jedná o hlavní činnost podnikání.
 • Pokud podnikáte, ale jste současně zaměstnanec nebo na mateřské dovolené, pak je Vaše podnikatelská činnost považována za vedlejší.
 • Zásadní rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností je zejména ve výši placení pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close