Praktické

Vyjádření upřímné soustrasti

Říká se, že vše má dvě strany mince. Platí to i o životě člověka. Na jedné straně jsou to radostné chvíle v podobě narození dítěte, na druhé straně to je smutek plynoucí ze smrti někoho nám blízkého či známého. Obdržíme-li smuteční oznámení, pak je na místě vyjádření upřímné soustrasti rodině zemřelého.

Osobní kondolence

V případě, že jsme pozváni na smuteční obřad, pak kondolujeme osobně v den pohřbu, a to buď hned po našem příchodu, tedy před samotným obřadem, nebo až po něm. Pokud přemýšlíte, co je vhodné říci nebo udělat, pak se držte pravidla, že méně je více. Pozůstalým podejte ruku a pevně ji stiskněte. Stisk ruky můžete doplnit mírným úklonem hlavy, a to hlavně v situaci, kdy Vám dojdou slova.

Upřímnou soustrast vyjadřujeme, nikoliv přejeme. Vyhněte se naučeným frázím a květnatým souvětím. Při kondolenci nezabředávejte do hovoru s pozůstalými, to je možné až na smuteční hostině. Především se vyvarujte vzpomínání a vyprávění historek o zemřelém. To opravdu patří až na hostinu, nebo jinou vzpomínkovou akci. Totéž platí také pro případnou nabídku pomoci. Upřímnou soustrast vyjadřujte tichým hlasem. Vážnost situace podtrhněte vhodným oblečením. To by mělo být v tmavých barvách, záleží ovšem na přání rodiny.

Součástí kondolence je také v podstatě vzdání úcty zemřelému. Pánové by vždy před rakví měli smeknout. Pokládáte-li květiny k rakvi, pak se nezapomeňte poklonit. Postačující je drobná úklona hlavou.

Písemná kondolence

Pokud se nemůžete pohřbu účastnit, pak kondolujete i tak, a to písemně. Určitě se snažte vyhnout SMS zprávě či e-mailu. Ty jsou hodně neosobní. Ne příliš šťastným řešením je telefonát. Nevíte totiž, v jakém rozpoložení pozůstalého zastihnete. Ač žijeme v době „puče“ moderních technologií, jako nejvhodnější forma pro vzdálené vyjádření upřímné soustrasti stále zůstává dopis.

V písemné kondolenci se můžeme opět držet pravidla, že méně je někdy mnohem více. Nicméně je přípustné napsat i delší dopis s vyjádřením našich emocí, nebo s uvedením našich vzpomínek na zemřelého.

Upřímnou soustrast vyjadřujeme nejdéle do dvou týdnů od smrti. Jestliže byste se ocitli v situaci, kdy se o smrti dovíte později, pak se s pozůstalými spojte, navštivte je. Spolu s vyjádřením upřímné soustrasti stručně vysvětlete, proč kondolujete až nyní.

Ukázky kondolenčních textů

„Slova nemohou vyjádřit smutek, který s Tebou (Vámi) cítím v této době.“

“Hodně síly k překonání toho jediného, co v životě nemůžeme změnit. Přijměte mou (naši) upřímnou soustrast.“

“Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. Upřímnou soustrast“.

„Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu. I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává. Přejeme Vám, abyste brzy překonali pro Vás tak velkou životní ztrátu.“

Štítky

One Comment

  1. Ve škole nás učili, že „upřímné“ je blahopřání, ale vyjadřuje se hluboká soustrast .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close