Spořicí účty

Spořicí účet je typem bankovního produktu, který klienti mívají nejčastěji sjednán ke svému běžnému účtu. V tuto chvíli již spořicí účty nejsou tak zajímavé z pohledu zhodnocení jako kdysi, nicméně i přesto mají svůj význam.

Spořicí účty bychom měli využívat k uložení tzv. pohotovostní rezervy. Tato rezerva je určena především na krytí nenadálých výdajů v podobě rozbité ledničky, či jiného elektrospotřebiče, nebo na opravu auta atp. Rezervu můžeme využít také v případě krátkodobé pracovní neschopnosti jako kompenzaci nižšího příjmu za účelem pokrytí běžných výdajů.

Spořicí účet i přes nízkou míru zhodnocení má pro uložení této pohotovostní rezervy několik výhod. První z nich je fakt, že peníze uložené na spořicím účtu jsou méně likvidní než ty na běžném účtu, tedy neutratíme je tak snadno. Nicméně v případě potřeby jsou nám k dispozici nejčastěji do druhého dne. Nespornou výhodou je také to, že vklady na spořicím účtu spadají do kategorie pojištěných vkladů, a to až do výše 100 000 EUR. Spořicí účty stále nabízí určitou míru zhodnocení, byť je minimální.

Nabídka spořicích účtů

BRE Bank (mBank)

Spořicí účet eMax Plus

Vedení účtu, příchozí platby a jedna odchozí platba měsíčně zdarma včetně elektronického měsíčního výpisu.

Spořicí účet bez výpovědní lhůty.

Při nesplnění podmínek „aktivního zákazníka“ účet úročen sazbou 0,05 % p. a.

Spořicí účet eMax

Ke spořicímu účtu nabídnuta platební karta.

Založení a vedení účtu, všechny příchozí a odchozí platby a elektronikcý výpis na měsíční bázi zdarma.

Jeden klient může mít až čtyři spořicí účty eMax.

Spořicí účet bez výpovědní lhůty.

Nabízená úroková sazba 0,05 % p. a.

Air Bank

Air Bank u svého spořicího účtu nabízí tzv. TOP3 garanci. Díky tomu má klient garantováno, že úroková sazba na jeho spořicím účtu bude vždy patřit mezi tři nejvyšší na trhu.

Klienti, kteří si spořicí účet založili do 31. 1. 2014, mají své úspory úročeny sazbou TOP3 garance do výše zůstatku 1 mil. Kč. V případě vyšších zůstatků jsou úspory úročeny sazbou 0,5 % p.a.

Klienti, jež si spořicí účet založili po 31. 1. 2014, mají své úspory úročeny sazbou TOP3 garance pouze do výše zůstatku 250 000 Kč.

Úroková sazba p. a. Klienti do 31. 1. 2014 Klienti od 1. 2. 2014
Zůstatek do 250 000 Kč 1,10 % (TOP3 garance) 1,10 % (TOP3 garance)
Zůstatek od 250 000 Kč do 1 mil. Kč 1,10 % (TOP3 garance) 0,50 %
Zůstatek nad 1 mil. Kč 0,50 % 0,50 %

Česká spořitelna

Spořicí účet České spořitelny je klientům poskytuje zdarma:

 • Zřízení, vedení a uzavření účtu
 • Vyhotovení a zasílání výpisů z účtu
 • Došlá a odchozí bezhotovostní platba
 • Vklad a výběr hotovosti na přepážce

Banka uplatňuje pásmové úročení v závislosti na objemu vkladu. Hraniční je částka 250 000 Kč.

Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 250 000 Kč 0,30 %
Zůstatek nad 250 000 Kč 0,00 %

Československá obchodní banka (ČSOB)

ČSOB Spořicí účet si klienti mohou sjednat zcela zdarma včetně zasílání výpisů. Na tomto spořicím účtu je uplatňována výpovědní lhůta 1 den. Minimální počáteční vklad je 5 000 Kč.

Jste-li klientem ČSOB a máte zde osobní účet, pak si můžete zdarma nastavit částku, kterou chcete na daném osobním účtu udržovat. Při překročení této částky jsou peníze na denní bázi převáděny na lépe úročený spořicí účet.

Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 250 000 Kč 0,20 %
Zůstatek nad 250 000 Kč 0,01 %

V případě, že klient vlastní více spořicích účtů, jejichž součet vkladů je vyšší než 30 milionů Kč, budou účty, kromě účtu s nejvyšším zůstatkem, úročeny vyhlašovanou sazbou pro zůstatky nad 30 milionů Kč.

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelny klientům nabízí Era spořicí účet s pevnou výpovědní lhůtou 55 dní. Požadovaný minimální vklad je 200 Kč. V této výši je požadován také minimální zůstatek na účtu. Založení tohoto účtu je zcela zdarma stejně jako jeho vedení včetně zasílání výpisů poštou či elektronicky.

Úroková sazba p. a. při výpovědní lhůtě 55 dní
Zůstatek do 250 000 Kč 0,20 %
Zůstatek nad 250 000 Kč 0,01 %

Equa bank

Spořicí účet

Spořicí účet nabízí zdarma tyto služby:

 • Zřízení a vedení
 • Elektronický měsíční výpis
 • Příchozí platba

Odchozí platba je zpoplatněna částkou 9 Kč. Banka nevyžaduje minimální vklad, ani zůstatek na účtu.

Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 2 mil. Kč 0,20 %
Zůstatek nad 2 mil. Kč 0,01 %

Spořicí účet HIT

Tento spořicí je možné založit také zcela zdarma. Zdarma je dále poskytování vedení účtu, zasílání elektronického výpisu a příchozí platby.

Účet nabízí zúročení až 1,50 % p. a.

Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 200 000 Kč 1 % + 0,5 % bonus
Zůstatek od 200 000 Kč do 2 mil. Kč 1 %
Zůstatek od 2 mil. Kč do 3 mil. Kč 0,75 %
Zůstatek nad 3 mil. Kč 0,01 %

Podmínky pro získání bonusu:

 • Měsíční příjem na běžném účtu alespoň 10 000 Kč
 • 3 platby bezkontaktní platební kartou měsíčně

Evropsko-ruská banka

Spořicí účet k běžnému účtu

S účtem nejsou spojeny žádné poplatky.

Zůstatek od 1 Kč 0,00 %
Zůstatek od 100 000 Kč 0,05 %
Zůstatek od 1 mil. Kč 0,10 %

Spořicí účet s výpovědní lhůtou

U tohoto spořicího účtu klade banka požadavek na minimální zůstatek na účtu ve výši 5 000 Kč. V případě nedodržení výpovědní lhůty klient hradí pokutu ve výši 0,5 % z částky, která byla předčasně vybrána.

Úroková sazba p. a. Výpovědní lhůta 3 měsíce Výpovědní lhůta 6 měsíců Výpovědní lhůta 9 měsíců Výpovědní lhůta 1 rok
Zůstatek od 5 000 Kč 0,05 0,55 1,45 2,05
Zůstatek od 100 000 Kč 0,05 0,85 1,50 2,10
Zůstatek od 500 000 Kč 0,25 0,95 1,50 2,10
Zůstatek od 1 000 000 Kč 0,35 1,05 1,55 2,15

Expobank

Expobank klientům nabízí spořicí účet GARANT, v rámci něhož je klientům garantováno, že úroková sazby po dobu 12 měsíců neklesne.

Zdarma jsou poskytovány tyto služby:

 • Otevření, vedení i zrušení účtu
 • Všechny vklady a domácí příchozí transakce
 • Zřízení jednoho trvalého příkazu
 • Jednu elektronickou odchozí platbu měsíčně
 • Výpisy zasílané e-mailem
Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 13,5 mil. Kč 1,10 %
Zůstatek nad 13,5 mil. Kč 0,10 %

FIO Banka

Spořicí účet Fio konto klientům nabízí zdarma tyto výhody:

 • Zřízení, vedení i zrušení účtu
 • Neomezený počet příchozích a odchozích plateb
 • Trvalé příkazy
 • 10 výběrů měsíčně z bankomatů FIO banky a 5 výběrů měsíčně z cizích bankomatů
 • Výběr hotovosti na pobočce nad 1 000 Kč a vklad hotovosti na pobočce

Banka vyžaduje minimální zůstatek na účtu ve výši 100 Kč. Jedná se o spořicí účet bez výpovědní lhůty.

Nabízené úročení je 0,30 % p. a.

GE Money Bank

Spořicí účet Genius 8

Jedná se o spořicí účet bez výpovědní lhůty s možností zhodnocení až 0,60 % p. a. Tuto úrokovou sazbu získají klienti v případě aktivního využívání běžného účtu typu Genius. Aktivním využíváním se rozumí měsíční kreditní příjem na běžném účtu ve výši minimálně 7 000 Kč. Banka vyžaduje minimální zůstatek ve výši 200 Kč.

Úroková sazba p. a. Standardní S úrokovým bonusem
Zůstatek do 99 999,99 Kč 0,10 % 0,60 %
Zůstatek od 100 000 Kč 0,10 % 0,20 %

Spořicí účet Gold

Spořicí účet Gold klientům umožňuje získat zhodnocení až 1,10 % p. a. Toto zhodnocení se skládá ze základní úrokové sazby a dvou bonusů. První bonus (Bonus 1) se týká minimálního měsíčního kreditního příjmu na běžném účtu Genius Gold ve výši 35 000 Kč. Druhý bonus (Bonus 2) se týká minimální hodnoty všech podílových listů, kde tímto minimem je částka 500 000 Kč.

Podmínkou pro založení tohoto spořicího účtu je současné založení konta Genius Gold.

Úroková sazba p. a. Standardní Bonus 1 Bonus 2
Zůstatek do 999 999,99 Kč 0,30 % 0,40 % 0,40 %
Zůstatek od 1 mil. Kč do 1 999 999,99 Kč 0,10 % 0,40 % 0,40 %
Zůstatek nad 2 mil. Kč 0,10 % 0,00 % 0,00 %

ING Bank

ING Bank svým klientům nabízí ING Konto, které je klientům poskytováno zcela bez poplatků. Jedná se o spořicí účet bez výpovědní lhůty.

Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 500 000 Kč 0,70 %
Zůstatek nad 500 000 Kč 0,50 %

Komerční banka

KB Spořicí konto Bonus Invest

Jedná se o spořicí účet bez výpovědní lhůty. Mimo základní úrokovou sazbu mohou klienti získat zhodnocení v podobě bonusu za využívání dalších investičních produktů investiční společnosti KB či Komerční pojišťovny. Bonus je klientům připisován pololetně a bonusová sazba je garantována vždy na dané kalendářní pololetí.

Úroková sazba p. a.
Základní úroková sazba 0,10 %
Fixní bonusová sazba 1. 1. – 30. 6. 2015 1,00 %

KB Spořicí konto Bonus Aktiv

Jedná se o spořicí účet bez výpovědní lhůty. Klienti, kteří aktivně využívají služeb banky, pak mohou získat ještě bonus v podobě bonusové úrokové sazby. Bonus je připisován vždy pololetně a výše bonusové sazby je garantována na dané kalendářní pololetí.

Aktivitou klienta se rozumí 5 plateb v daném měsíci v objemu minimálně 5 000 Kč některou z platebních karet vydaných k účtům klienta (jedno jestli kreditní či debetní).

Úroková sazba p. a. Zůstatek do 10 mil. Kč Zůstatek nad 10 mil. Kč
Základní úroková sazba 0,02 % 0,00 %
Fixní bonusová sazba 1. 1. – 30. 6. 2015 0,30 % 0,30 %

Oberbank

Banka klientům nabízí Spořicí účet LIMIT a Spořicí účet SPECIÁL. Tyto účty jsou poskytovány zdarma, stejně jako možnost zrušení, vkladu či převodu na účet. Zdarma je taktéž poskytován výpis z účtu. Banka však na svých stránkách nekomunikuje výše úrokové sazby. Klienti jsou odkázáni na návštěvu pobočky.

Raiffeisenbank

eKonto Flexi a eKonto Plus

Jedná se o spořicí účty, v rámci nichž banka klientům nabízí službu Inteligentní spoření. Tato služba slouží pro efektivní hospodaření s penězi. Klient nastavuje horní a dolní limit pro požadovaný zůstatek na svém běžném účtu. Dále také volí periodu inkasa, tedy období, kdy bude pravidelně ke kontrole jeho zůstatku na běžném účtu. Pokud je překročen horní limit, jsou nadbytečné prostředky přeposílány na spořicí. V případě nižšího zůstatku než je nastavené minimum, jsou potřebné peníze zaslány ze spořicího účtu na běžný.

eKotno Flexi – Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 150 000 Kč 1,30 %
Zůstatek od 150 001 Kč do 1 mil. Kč 0,30 %
Zůstatek nad 1 mil. Kč 0,01 %
eKotno Plus – Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 1 mil. Kč 0,30 %
Zůstatek od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 0,30 %
Zůstatek nad 5 mil. Kč 0,01 %

eKonto Flexi 21

Jedná se o spořicí účet s výpovědní lhůtou 21 dní. Není-li tato výpovědní lhůta dodržena, pak klient hradí poplatek ve výši 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně 1 000 Kč.

Účet je úročen základní sazbou 0,30 % p. a. do zůstatku 5 mil. Kč. Klienti však mohou získat bonusové úročení 0,90 % p. a., pokud budou aktivně využívat svůj běžný účet. Aktivním využíváním se rozumí:

 • Součet příchozích plateb na účtu eKonto KOMPLET nebo eKonto SMART je nejméně 15 tisíc Kč měsíčně a zároveň klient uskuteční minimálně 3 odchozí transakce měsíčně.
Základní úroková sazba p. a.
Zůstatek do 1 mil. Kč 0,30 %
Zůstatek od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 0,30 %
Zůstatek nad 5 mil. Kč 0,01 %
Úroková sazba s bonusem p. a.
Zůstatek do 1 mil. Kč 1,20 %
Zůstatek od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 0,30 %
Zůstatek nad 5 mil. Kč 0,01 %

UniCredit Bank

UniCredit Bank svým klientům nabízí Spořicí účet PRIMA, který je určen jak k jednorázovému uložení peněz, tak k pravidelnému spoření. Banka nestanovuje výpovědní lhůtu, ani minimální zůstatek. V rámci účtu jsou zdarma mimo založení a vedení účtu také všechny tuzemské příchozí a až 3 odchozí transakce měsíčně.

Úroková sazba p. a.
Zůstatek do 499 999 Kč 0,30 %
Zůstatek nad 500 000 Kč 0,01 %

Wüstenrot

Společnost Wüstenrot umožňuje klientům otevření spořicího účtu bez nutnosti založení běžného účtu. Zdarma jsou nabízeny služby jako založení, vedení a zrušení, dále internetové bankovnictví a veškeré bezhotovostní příchozí či odchozí platby.

Wüstenrot k základní úrokové sazby nabízí klientům věrnostní bonus v podobě dodatečné úrokové sazby. Klient tak může na svém spořicím účtu získat zhodnocení až 1 % p. a.

Základní úroková sazba p. a.
Zůstatek 0 – 29 999,99 Kč 0,10 %
Zůstatek 30 000 – 1,5 mil. Kč 0,60 %
Zůstatek nad 1,5 mil. Kč 0,10 %
Věrnostní bonus p. a.
Fixace na 3 měsíce + 0,10 %
Fixace na 6 měsíců + 0,20 %
Fixace na 9 měsíců + 0,30 %
Fixace na 12 měsíců + 0,40 %

ZUNO BANK

SPOŘENÍ

Účet nabízí zdarma vklady a výběry. Banka nepožaduje minimální vklad, ani zůstatek. Klient má možnost založit až 10 spořicích účtů. Klienti mají dále možnost využít služeb AUTOPILOTA, díky němuž je automaticky regulován zůstatek na běžném účtu. Klient si nastaví minimum a maximum zůstatku. Pokud je maximum překročeno, pak je rozdíl přeposílán na spořicí účet. Naopak, pokud zůstatek na běžném účtu klesne pod nastavené minimum, je částka potřebná k doplnění přeposlána ze spořicího účtu na běžný.

Výše úrokové sazby je ovlivněna tím, jaký běžný účet má klient u banky otevřen.

Úroková sazba p. a.
ÚČET PLUS 0,90 %
ÚČET 0,60 %

Klienti nyní mohou využít úrokového zvýhodnění a na dobu 95 kalendářních dnů získat sazbu 1,5 % p. a. Podmínkou pro přiznání tohoto zvýhodnění je založení běžného účtu ÚČET / ÚČET PLUS a spořicího účtu SPOŘENÍ, kam budou následně přeposlány peněžní prostředky. Akce byla spuštěna 27. 2. 2015 a je určena pouze pro nové klienty až do odvolání.

SPOŘENÍ PLUS

Tento spořicí účet mohou mít klienti pouze jeden. Ani zde není kladen požadavek na minimální vklad a zůstatek. I zde platí, že klient získává úrokovou sazbu dle typu běžného účtu. Nicméně dalším faktorem ovlivňujícím výši úrokové sazby je objem vkladu.

Úroková sazba p. a. ÚČET ÚČET PLUS
Zůstatek do 300 000 Kč 1,10 % 1,50 %
Zůstatek nad 300 000 Kč 0,60 % 0,90 %

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close