Auto

Přehřívání motoru

Přehřívání motoru může způsobit velice vážné poškození vozu, resp. součástí motoru. Může se jednat o poničené těsnění hlavy válců, pokroucené hlavy motoru, roztavené písty aj.  Těmto nepříjemnostem lze předejít pravidelným servisem, a především péčí o chladící systém vozu.

Co dělat, když se motor přehřívá?

Pokud budete zrovna na cestě a ručička ukazující teplotu motoru se bude blížit či dokonce už dosáhne červených hodnot, pak okamžitě zastavte u krajnice a vypněte motor, aby mohl vychladnout. Chladnutí pomůžete otevřením kapoty. Nicméně dávejte pozor, abyste se neopařili. Západka může být umístěna v blízkosti chladiče. Pak zaleží na Vás, zda přivoláte pomoc, nebo se sami pustíte do dalších kroků.

Jestliže se rozhodnete pokračovat sami, pak s tím ale vyčkejte až do doby, než motor vychladne. Při otevírání tlakového uzávěru chladiče by se totiž mohlo stát, že vysokým tlakem z něj vyletí směs páry a chladící kapaliny a vážně Vás opaří.

Dalším krokem je kontrola stavu chladící kapaliny. Na chladič motoru by u většiny aut měla být napojena plastová nádobka obsahující právě chladící kapalinu. Na nádobce by měla být označena ryska. Pakliže je hladina kapaliny pod ní, je zde riziko přehřátí motoru, a proto v jízdě určitě nepokračujte. Kapalinu buď dolijte, máte-li ji sebou, nebo přivolejte pomoc.

V případě, že je množství kapaliny v pořádku, zkontrolujte, zda Vám někde neuniká, a to v oblasti chladiče, hlavních přívodů k motoru a na hlavě motoru kolem těsnění. Ne všichni se však v autech tak dobře vyznají, proto je lepší zvážit využití asistenčních služeb a odtažení do servisu.

Můžete se ale ocitnout v situaci, kdy jste na cestě, nemůžete zastavit a teplota motoru stoupá. Ihned vypněte klimatizaci, máte-li ji zapnutou. Motoru zkuste ulehčit také tím, že zapnete topení, které z motoru odvádí teplo do kabiny vozu. Stojíte-li v zácpě, pak motor vypínejte, větrák chladiče i topení totiž bude nadále chladit kapalinu. Pokuste se jet co nejplynuleji.

Co způsobuje přehřívání motoru?

Jednou z hlavních příčin přehřívání motoru je chyba v chladícím systému, resp. nedostatek chladící kapaliny. Přehřátí motoru ale může mít i jiné příčiny.

Může to být celkový stav chladícího systému. Chladič jako takový může být zanesený nebo poškozený. Hadice vedoucí mezi chladičem a motorem mohou být zpuchřelé, popraskané nebo zanesené vodním kamenem. Problém nastane také v případě, že je chladící systém zavzdušněný.

Jednou z dalších příčin je nedostatek oleje, který neslouží jen k mazání, ale právě také ke chlazení. Nedostatek oleje způsobí tření v motoru, což samozřejmě zvyšuje jeho teplotu. Dále může být vada v termostatu. To je ventil, který odpovídá za vpuštění horké kapaliny do chladiče a pokud nefunguje správně, pak se motor neochlazuje.

K nadměrnému zahřívání motoru může vést také vada na větráku nebo vodní pumpě. Za zmínku jistě stojí také vadné těsnění hlavy válců. Ač je toto považováno spíše za důsledek přehřívání motoru, může to být také příčina.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close