Nakupování

Jak získat Makro kartu

Pro získání Makro karty je nutná registrace s tím, že musíte přiděleno IČ. Tu lze provést on-line nebo na některé z poboček řetězce Makro. Při on-line registraci je možné již do 24 hodin od odeslání registračního formuláře vyzvednout svou Makro…

Přečíst celý
Reklamní články

Chraňte svůj majetek důmyslným kamerovým systémem, záznamy poslouží policii i soudům

Stalo se ve vaší provozovně neštěstí, došlo k trestnému činu, napadení či loupeži? Nedopadli jste viníka? Pokud máte zabudovaný funkční kamerový systém, může záznam posloužit policii ke zjištění pachatele. Před montáží jednotlivých kamer a záznamového zařízení se u prodejce ujistěte,…

Přečíst celý
Reklamní články

Na opotřebované sportovní výbavě neušetříte, naopak – zaděláte si na možné problémy

Myslíte si, že vyděláte, když si koupíte okopané tenisky, které vám přece k hraní fotbálku s kamarády budou stačit? Možná spláčete nad výdělkem. Obnošená obuv vám může deformovat nohu, budou se vám tvořit otoky a stejně taková bota nevydrží tak…

Přečíst celý
Práce

Jak vystoupit z odborů

Ve spojitosti s odbory si většina z nás vybaví vyjednávání o platových podmínkách zaměstnanců. Nicméně finanční krize ukázala, že odborová organizace může hájit zájmy zaměstnanců i jinou formou, a to tlakem na zachování pracovních míst. Členství v odborech přináší i jiné benefity, ať…

Přečíst celý
Praktické

Vyjádření upřímné soustrasti

Říká se, že vše má dvě strany mince. Platí to i o životě člověka. Na jedné straně jsou to radostné chvíle v podobě narození dítěte, na druhé straně to je smutek plynoucí ze smrti někoho nám blízkého či známého. Obdržíme-li…

Přečíst celý
Praktické

EUROPLASMA Retz

EUROPLASMA GmbH je společnost zabývající se odběrem krevní plazmy. Ta je používána v chirurgii, v úrazové medicíně nebo při léčbě těžkých onemocnění. Obsahuje totiž významné množství proteinů, které přebírají životně důležité funkce (např. obrana před infekcemi , srážení krve). Vzhledem…

Přečíst celý
Student

Omluvenka na tělocvik

Obecně je uvolnění z vyučování řešeno v paragrafu 50 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Bližší podmínky pro uvolnění z vyučování a omlouvání neúčasti ve vyučování jsou pak vždy uvedeny ve…

Přečíst celý
Student

Jak se stát zubařem

Výchozím bodem na cestě k tomu být zubařem je úspěšné složení maturitní zkoušky a zvládnutí přijímacího řízení na vysokou školu. Aktuálně studijní obor zaměřený na zubní lékařství nabízí Univerzita Karlova v Praze, a to hned na třech fakultách (Praha, Plzeň,…

Přečíst celý
Práce

Práce v předčasném důchodu

Reforma důchodového systému z roku 2013 přinesla navýšení oprávněného věku pro odchod do řádného starobního důchodu. Ponechána byla možnost odchodu do předčasného důchodu, ovšem za cenu trvale krácené dávky. Výši měsíčního příjmu mohou lidé kompenzovat tím, že budou pracovat. Zákon…

Přečíst celý
Práce

Dělená směna

Už samotné spojení „dělená směna“ nám napovídá, že se jedná o případ, kdy je práce rozdělena. V legislativě ovšem přesné vymezení tohoto slovního spojení nenajdeme. Zákoník práce dříve obsahoval ustanovení o tom, že směny může zaměstnavatel rozdělit na dvě i více…

Přečíst celý
Close