Práce

Noční směny a zdraví

Tak nějak všichni tušíme, že práce v noci není nic, co by nám svědčilo. Ač se může zdát jako výhodná v tom ohledu, že si v noci odbudu práci, pak se „pár hodin“ prospím a zbytek dne mám pro sebe a pro svou rodinu, tak z dlouhodobého hlediska přináší spíše více negativ než pozitiv. Především ve vztahu k našemu zdraví.

K jakým problémům může vést práce v noci?

Práce v noci obecně přispívá ke špatnému životnímu stylu. Lidé pracující na nočních směnách mají často sklony k nadváze, což souvisí jak se zhoršenými stravovacími návyky, tak také tím, že v noci se náš metabolismus zpomaluje. Dalším nešvarem jsou častější kouření či zvýšené pití alkoholu. Práce v noci sebou často nese i zvýšenou psychickou zátěž. Člověk se hůře soustředí, tím pádem se zvyšuje riziko chyby, případně úrazu, celkově se snižuje výkonnost. Lidé jsou ospalí, unavení, mohou trpět poruchami spánku, a to vše samozřejmě naší psychice nepomáhá. Mohou se tak objevit deprese.

Vznikla již celá řada studií, které se zaměřovaly na to, jakým způsobem ovlivňuje práce v noci zdraví člověka. Už v roce 2007 Světová zdravotnická organizace označila noční směny v kombinaci s denními službami za možnou příčinu rakoviny. Důvodem je to, že práce v noci narušuje náš přirozený biologický rytmus.

Uvádí se také, že práce v noci je mnohem rizikovější pro ženy, než pro může. Může totiž negativně ovlivnit jejich menstruační cyklus, zvýšit riziko samovolných potratů či obecně přinést komplikace v průběhu těhotenství a vést např. ke snížené hmotnosti novorozence. Nicméně nutno podotknout, že na toto pamatuje zákoník práce. Žena – zaměstnanec, která je těhotná, kojí či je matka v období do devíti měsíců od porodu, může zaměstnavatele požádat o převedení z nočních směn na jinou práci a zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět.

Další studie poukázala na zvýšené riziko výskytu roztroušené sklerózy, a to u mladých zaměstnanců pracujících v nočním provozu.

Na začátku druhé poloviny letošního roku byla zveřejněna zpráva uvádějící, že práce v noci přináší vyšší pravděpodobnost výskytu cukrovky, nádorů, kardiovaskulárních onemocnění, obezity a infarktů. Důvodem je prý to, že u lidí, kteří spí ve dne, dochází k nižší produkci hormonu melatoninu. Tento hormon je důležitý proto, že napomáhá regeneraci naší DNA. Pokud člověk spí přes den, pak mechanismy pro korekci DNA jsou aktivní pouze z 20 %, ve srovnání s člověkem spícím v noci.

Jako řešení je navrhována zvýšená lékařská péče pro zaměstnance pracující na nočních směnách a případné podávání melatoninu.

Lékařská péče a zaměstnanci na nočních směnách

Co se týká lékařské péče, pak zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost nechat zaměstnance lékařsky vyšetřit před samotným zařazením na noční práci a následně zajistit pravidelnou kontrolu, nejméně však jednou ročně. Zaměstnanec pracující v noci má právo svého zaměstnavatele požádat o provedení lékařské prohlídky a zaměstnavatel musí takovému požadavku vyhovět.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close