Nakupování

Kolik stojí kremace (zpopelnění)

Smrt člověka je velice těžkým obdobím, kdy pociťuje smutek nad jeho ztrátou. Nicméně je potřeba v danou chvíli myslet i na poslední rozloučení. Jednou z možností je zpopelnění zesnulého.

Co je kremace?

Kremace pochází z latinského slova cremare, jehož význam je spalovat. Jedná se o jednu z forem pohřbu zesnulého, kdy je jeho tělo zpopelněno. Lidské ostatky v podobě popela jsou pak uchovávány v urnách, doma či na oficiálním uložišti uren. Alternativou jsou rozptylové nebo vsypové louky.

Jaká je cena kremace?

Cena se může už zpravidla lišit dle toho, jakou formou pohřbu zvolíme. Uvažujeme-li o kremaci, pak je nutné rozmyslet, zda se bude jednat o pohřeb s obřadem a následnou kremací, nebo kremaci bez obřadu, kdy si pozůstalí urnu s popelem zesnulého pouze vyzvednout. Případně může daný pohřební ústav nabízet také variantu, kdy zajistí kremaci a následný obřad proběhne v místě uložení urny.

Jelikož se jedná o velice specifický druh služby, jsou pohřební ústavy limitovány v tom, jakým způsobem mohou svou činnost inzerovat. Povoleno je sdělení obchodního názvu, vymezení rozsahu služeb, uvedení kontaktů a provozní doby. Vše může být doplněno o logo a jiný grafický motiv. Naopak je zakázáno využívání reklamních dopisů, letáků, e-mailů či jiné adresné formy komunikace.

Problematické může být také zjištění ceny pohřbu, potažmo kremace. Pakliže se tedy ocitnete v situaci, kdy se touto smutnou záležitostí budete muset zabývat, pak bude nejlepší, když se obrátíte na konkrétní pohřební ústav. Najít jej můžete prostřednictvím vyhledávače, nebo také na stránkách Sdružení pohřebnictví v ČR (http://www.pohrebnictvi.cz/cs/) či Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR (http://www.aspscr.cz/).

Pohřebné

Cena pohřbu se liší dle zvolené varianty a rozsahu služeb a může se vyšplhat až k částce 20 tis. Kč. Informujte se, jaké všechny služby jsou v ceně zahrnuty. Mohou tam být mimo samotný obřad a pohřeb jako takový zahrnuty i další doplňkové služby např. v podobě stanoveného počtu kusů smutečních oznámení či zajištění administrativy spojené s vyřízením úmrtního listu atp.

Budete-li se nacházet v situaci, kdy i velice skromný pohřeb bude pro Vás finančně náročný, pak vězte, že můžete za určitých podmínek požádat o dávku, tzv. pohřebné.

Pohřebné je definováno v zákoně o státní sociálně podpoře 117/1995 Sb., §47 a §48.

Nárok na pohřebné má ta osoba, která vypravila pohřeb dítěti, jež bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. Další podmínkou je trvalý pobyt dítěte nebo osoby na území ČR v době před smrtí. Tato podmínka není uplatňována v případě mrtvě narozeného dítěte.

Výše pohřebného je stanovena na částku 5 000 Kč a je vyplácena jednorázově.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close