Nakupování

Jak získat Makro kartu

Pro získání Makro karty je nutná registrace s tím, že musíte přiděleno IČ. Tu lze provést on-line nebo na některé z poboček řetězce Makro. Při on-line registraci je možné již do 24 hodin od odeslání registračního formuláře vyzvednout svou Makro kartu na prodejně, kterou si zvolíte v procesu registrace. V případě, že podnikáte bez standardního živnostenského oprávnění, pak je registrace možná, ale pouze na prodejně.

Zákaznickou kartu vydává zákaznické oddělení na základě správně vyplněné žádosti a po předložení originálu živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina aj.) a prokázání aktivního podnikání (vystavené faktury, výpis z bankovního účtu).

Za zřízení zákaznické karty není účtován žádný poplatek.

Platnost karty není nikterak časově omezena. Zákazník však musí dle obchodních podmínek splnit podmínku nákupu ve stanoveném období a dosáhnout stanoveného obratového limitu. Co se týká územní platnosti karty, pak ji lze využít až ve 30 zemích, kde nadnárodní skupina METRO Cash & Carry International provozuje více jak 700 samoobslužných prodejen Makro či Metro. Pro vstup na některou ze zahraničních prodejen je potřeba předložit platnou Makro kartu a cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Útrata v zahraničí není započítávána do vašeho obratu.

V závislosti na výši obratu je možné čerpat různá bonusová zvýhodnění. Pokud měsíčně uskutečníte obrat nižší než 10 000 Kč bez DPH, pak jste držitelem Modré karty a vztahují se na vás pouze základní zvýhodněné akce. Při obratu vyšším než 10 000 Kč bez DPH za měsíc se stáváte držitelem Stříbrné karty a spolu s tím získáváte přístup k dalším výhodám jako např. Rozšířená otevírací doba, vyhrazený vchod nebo partnerská přepážka. V případě, že za čtvrtletí uskutečníte nákup vyšší než 100 000 Kč bez DPH, pak budete kontaktováni zákaznickým oddělením s nabídkou Zlaté karty.

S tou je mimo výhod Stříbrné karty spojen bonusový program:

  • 3% bonus z obratu 100.000 – 199.999 Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí

  • 4% bonus z obratu 200.000 – 249.999 Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí

  • 5% bonus z obratu 250.000 – 499.999 Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí

  • 6% bonus z obratu 500.000 – 999.999 Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí

  • 7% bonus z obratu 1.000.000 a více Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí

Makro karta je nepřenosná, tedy může ji využívat pouze ta osoba, na kterou byla registrována. Společnost si vyhrazuje právo požádat zákazníka při vstupu o předložení dokladu totožnosti. Kartu tak nelze nikomu „půjčit“. Nicméně, budete-li chtít někomu umožnit čerpat výhody z vámi držené Makro karty, pak s vámi může prodejnu navštívit jako váš doprovod. Na jednu kartu mohou do prostoru prodejny vstoupit dvě osoby – držitel karty a jedna další osoba starší 12 let.

V procesu registrace může zákazník určit až pět oprávněných zástupců, fyzických osob, které mohou Makro kartu v rámci dané registrace využívat. Každá z těchto osob obdrží svou vlastní kartu. Zákazníci mají možnost změnit či zrušit držitele karty. Pro provedení změny či zrušení je ovšem nutná osobní návštěva zákaznického oddělení.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Přečti si také

Close
Close