Praktické

Jak získat lovecký lístek

Pokud se zajímáte o lov, pak vězte, že nezbytným předpokladem pro to, abyste jej mohli aktivně vykonávat, je vlastnictví loveckého lístku. Získat ho však nemůže každý, musí být splněny podmínky stanovené v zákoně o myslivosti.

Co je lovecký lístek a komu může být vydán?

Lovecký lístek je nezbytným předpokladem pro oprávnění k lovu. Existují tři základní druhy loveckých lístků, které se mimo jiné ještě liší dle délky doby, na kterou je možno jej vydat.

 • První skupinu představují čeští občané. Ti mohou získat lovecký lístek na dobu neurčitou, nebo dobu určitou. Ta může být na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců či dokonce celý 1 rok.
 • Druhou skupinou oprávněnou pro vydání loveckého lístku jsou žáci a posluchači odborných škol, kteří mají myslivost jako jeden z povinných vyučovacích předmětů. Lovecký lístek je vydáván na školní či akademický rok, maximálně však do doby ukončení studia.
 • Do třetí skupiny řadíme cizince, tedy ty, kteří nemají na území ČR hlášený trvalý pobyt. Pro cizince je lovecký lístek vydáván pouze na dobu určitou (1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců či dokonce celý 1 rok).

Lovecký lístek může být vydán pouze osobě starší 16 let, která složí zkoušku z myslivosti, zkoušku z myslivosti na vysoké škole nebo je aktuálně studentem střední nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost studijním oborem nebo vyučovacím předmětem. V případě cizince se za průkaz o složení zkoušky považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině. Dalšími podmínkami je bezúhonnost a existence pojištění.

Povinnost být pojištěn ukládá zákon o myslivosti (§ 48). Dle zákona musí být sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem 20 000 000 Kč. Pro případ škody na věci je vyžadován limit 500 000 Kč.

Pokud se stanete členy myslivecké organizace, pak je situace jiná. Organizace mívají sjednána kolektivní pojištění a členové spolu s členským příspěvkem hradí i pojistné. Pak pro prokázání existence pojištění stačí předložit členskou průkazku.

Jak získat lovecký lístek?

Zodpovědným útvarem za vydání loveckého lístku je Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství. Chcete-li si zažádat o vydání loveckého lístku, pak musíte navštívit příslušný úřad, tzv. orgán státní správy myslivosti. Příslušným orgánem státní správy myslivosti pro vydávání loveckých lístků jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V Praze, Brně, Ostravě a Plzni tuto činnost vykonávají magistráty těchto měst.

Pro podání žádosti budete potřebovat nejenom vyplnit formulář žádosti, který je dostupný na daném úřadě, ale také tyto dokumenty:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro „žáky a posluchače odborných škol“).

Je nutné počítat s tím, že s vydáním loveckého lístku je spjat i poplatek. Jeho výše se odvíjí od délky doby, na kterou je lovecký lístek vydáván.

 • na 1 den 30 Kč,
 • na 5 dní 50 Kč,
 • na 30 dní 70 Kč,
 • na 6 měsíců 100 Kč,
 • na 1 rok 150 Kč, pro žáky / studenty 75 Kč
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč.

K úhradě budete vyzváni před vydáním loveckého lístku.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close