Práce

Jak vystoupit z odborů

Ve spojitosti s odbory si většina z nás vybaví vyjednávání o platových podmínkách zaměstnanců. Nicméně finanční krize ukázala, že odborová organizace může hájit zájmy zaměstnanců i jinou formou, a to tlakem na zachování pracovních míst. Členství v odborech přináší i jiné benefity, ať už finanční, či v podobě služby. Přesto může nastat situace, kdy budete chtít odborovou organizaci opustit.

Co jsou odbory?

Odbory jsou organizace zastupující a obhajující jak hospodářské, tak sociální zájmy zaměstnanců. Ač jsou odbory často vnímány jako protivník zaměstnavatele, není tomu tak. Hlavním smyslem odborů je zprostředkování komunikace mezi ním a zaměstnanci s cílem zlepšovat pracovní podmínky, zajišťovat bezpečnost práce a usilovat o spravedlivé ohodnocení práce zaměstnanců. Základní myšlenkou odborů je to, že pouze kvalitní komunikace mezi oběma stranami vede k vybudování silných vztahů, které přispívají k vyšší efektivitě a produktivitě práce.

Právo se sdružovat do odborových organizací a právo odborů vyvíjet svou činnost je ošetřeno v legislativě.

Odbory jsou součástí tzv. tripartity, což je společný orgán představitelů vlády, podnikatelů, resp. zaměstnavatelů, a právě i odborů jakožto zástupců zaměstnanců. Tripartita projednává předpisy, které mají vliv na podnikání a zaměstnanost. V České republice se tento orgán nazývá Rada hospodářské a sociální dohody.

Proč vstoupit do odborů?

S členstvím v odborech je spjata platba členského příspěvku. To může leckoho odradit, nicméně protiváhou jsou benefity v podobě finančních příspěvků např. při ztrátě zaměstnání nebo při dlouhodobé nemoci. Jsou to ale i příspěvky na vzdělání a kurzy, nebo např. na letní tábory pro děti, nebo dovolenou obecně.

S členstvím v odborech získává člen také možnost bezplatného právního poradenství v případném pracovně právním sporu.

Třetím důvodem pro vstup do odborů je fakt, že čím silnější, myšleno početnější, odbory budou, tím je vyšší šance na vyjednání příznivých podmínek v rámci kolektivní smlouvy.

Jak se stát členem odborů?

Členem odborů neboli odborářem, se můžete stát tak, že odborovou organizaci založíte, nebo vstoupíte do již existující.

V případě, že u Vašeho zaměstnavatele odborová organizace není, pak ji můžete spolu s Vašimi kolegy založit, a to buď sami, nebo se můžete obrátit s žádostí o pomoc na již existující odborovou organizaci. Tu si vyberte podle převládajícího odvětví, v němž zaměstnavatel působí. Organizace by Vám měla poskytnout pomoc a administrativní a právní servis.

Jak vystoupit z odborů?

Rozhodnete-li se své členství v odborové organizaci ukončit, pak se jako první podívejte do stanov dané organizace. Obecně však platí, že písemné oznámení o ukončení členství by mělo být adresováno té odborové organizaci, se kterou byl podepsán vstup do odborů.

V oznámení musí být uvedeno jméno odcházejícího člena, projev vůle, tedy že si daný člen přeje vystoupit z odborové organizace, a datum, ke kterému si členství přeje ukončit. Samozřejmostí je také datum a podpis.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close