Práce

Jak se stát policistou?

Také jste vždy toužili sloužit v uniformách a chránit bezpečnost našeho státu? Uvažujete o tom, že se dáte do služeb policie? Přemýšlíte, zda jste vhodnou osobou a hledáte informace o tom, jak se vlastně stát policistou? Pak se vám bude hodit náš dnešní článek.

Kam můžete nastoupit?

Jako noví uchazeči o služební poměr můžete být zařazeni buď k:

–          pořádkové policii,

–          dopravní policii,

–          cizinecké policii.

Pořádková policie zajišťuje a chrání veřejný pořádek, provádí trestní a přestupkové řízení, bojuje proti kriminalitě.

Dopravní policisté mají na starosti zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vyšetřují dopravní nehody, pomáhají při řízení dopravy.

Cizinecká policie chrání vnější hranice Schengenu, kontroluje doklady, schvaluje a kontroluje vstup cizinců na území a jejich pobyt.

Podmínky přijetí

Pokud máte zájem pracovat u Policie ČR, je v první řadě nutné zaslat písemnou přihlášku na personální oddělení v místě, kde chcete nastoupit do služby. Přijímací řízení bude zahájeno v případě, že bude u policie volné služební místo. Celé řízení trvá obvykle 3 měsíce. O výsledku budete informováni poštou.

Abyste se mohli stát policistou, musíte splňovat tyto požadavky:

–          být občanem ČR,

–          věk nad 18 let,

–          minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou,

–          způsobilost k právním úkonům,

–          bezúhonnost,

–          být fyzicky i zdravotně způsobilý k výkonu služby,

–          nebýt členem žádné politické strany či politického hnutí,

–          nevykonává žádnou samostatně výdělečnou činnost.

V průběhu přijímacího řízení vás čeká vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Dále počítejte s testy tělesné zdatnosti prokazující vaší fyzickou kondici. Jedná se o člunkový běh, běh na 1000 m, celomotorický test a cvičení kliků. Osobnostní způsobilost bude posouzena psychologickým vyšetřením, zdravotní způsobilost posoudí lékař.

Doklady, bez kterých se neobejdete

K pohovoru budete potřebovat tyto doklady:

–          občanský průkaz,

–          doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání,

–          vojenská knížka u uchazečů, kteří podléhali branné povinnosti

V průběhu přijímacího řízení budete dále požádáni o

–          vyplnění osobního dotazníku,

–          životopis,

–          výpis ze zdravotní dokumentace,

–          rodný listopad,

–          doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání,

–          doklady prokazující dosavadní pracovní zkušenosti (včetně rodičovských dovolených),

–          čestné prohlášení o tom, že nejste členem politické strany a že nevykonáváte živnostenskou činnost,

–          souhlas s poskytováním osobních údajů.

Služební slib

Projdete-li přijímacím řízením a budete-li přijati do řad policistů, čeká vás ještě složit služební slib. Ten zní následovně: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Zdroj:policie.cz

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close