Práce

Formulář A1

Členství v Evropské Unii sebou přináší možnost práce v zahraničí, kdy podmínky pro vykonávání činnosti, ať už se jedná o zaměstnání či podnikání, nejsou tak přísné. Nicméně určitá pravidla dodržována být musí. My svou pozornost zaměříme na oblast sociálního zabezpečení.

Pracujeme-li v zahraničí, pak platí základní pravidlo pro určení právních předpisů, které se na nás bude vztahovat. Tímto pravidlem je pravidlo státu místa výkonu činnosti – lex loci laboris.

V případě zaměstnaneckého poměru se na nás vztahují právní předpisy sociálního zabezpečení té země, členského státu EU, na jehož území pracujeme, a to i v případě, kdy bydlíme v jiném členském státě nebo náš zaměstnavatel má sídlo na území jiného státu EU. Vliv nemá ani to, v jaké měně je nám vyplácena mzda, kde jsou odváděny daně, či naše státní příslušnost.

Pro osoby samostatně výdělečné činné platí tatáž pravidla. Rozhodující je místo, resp. území, na kterém svou výdělečnou činnost provádějí.

Ani v jednom případě není nutné vyřizovat nějaké potvrzení. Jiná situace však nastává, pakliže jde o případ, který není splněno ani jedno z výše popsaného a nelze tedy uplatnit pravidlo státu výkonu.

Nejprve musí být daný případ posouzen a určena příslušnost k právním předpisů. Následně dochází k osvědčení rozhodnutí, a to tzv. přenosným dokumentem A1 – „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“.

Co je formulář A1?

Formulář A1 je osvědčením potvrzujícím, jakým právním předpisům sociálního zabezpečení podléhá osoba v něm uvedená. Toto osvědčení vystavuje vždy ten stát, jehož právní předpisy se na onu osobu vztahují.

V jakých případech se osvědčení A1 vystavuje?

Formulář A1 musí předložit:

  • Úředníci – podléhají právním předpisům toho členského státu, kterým podléhá správní orgán, u kterého jsou zaměstnaní.

  • Osoby zaměstnané na palubě lodi – podléhají právním předpisům členského státu, pod jehož vlajkou loď pluje. Nicméně ty osoby, které jsou sice zaměstnané na lodi plující pod vlajkou některého členského státu, ale odměnu jim vyplácí společnost nebo osoba, jejíž sídlo nebo místo podnikání je v jiném členském státě, než je stát, pod jehož vlajkou loď pluje, podléhají právním předpisům státu sídla nebo místa podnikání zaměstnavatele či osoby, jestliže v něm má zaměstnanec bydliště.

  • Členové letecké posádky nebo posádky palubních průvodčí v oblasti osobní nebo nákladní letecké dopravy – podléhají právním předpisům toho členského státu, kde je jejich mateřské letiště.

  • Zaměstnanci / OSVČ vyslaní do zahraničí – za splnění určitých podmínek podléhají po dobu 24 měsíců právním předpisům vysílajícího státu

  • Osoby vykonávající činnost ve dvou nebo více členských státech

  • Smluvní zaměstnanci Evropských společenství – mohou si zvolit, zda se na ně budou vztahovat právní předpisy členského státu, v němž jsou zaměstnáni, právní předpisy státu, které se na ně vztahovaly naposledy, nebo právní předpisy členského státu, jehož jsou státními příslušníky.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close