V České republice je pacientům ze zákona garantována stejná zdravotní péče. Pacienti si však mohou v některých případech „připlatit“. Takovým případem je forma ubytování. Lidé mohou využít tzv. nadstandardních pokojů. Kapacita pokojů a jejich vybavenost se však nemocnice od nemocnice liší. Liší se také cena.

Pobyt na nadstandardním pokoji

Na žádost pacienta a v rámci kapacitních možností může nemocnice poskytnout tzv. nadstandardní ubytování. Informace o volné kapacitě nadstandardního ubytování získá pacient při objednání k hospitalizaci, na webových stránkách nemocnice či na kontaktním telefonním čísle.

Pokud je pacientovi poskytnuto ubytování v nadstandardním pokoji, pak toto neznamená poskytování nadstandardní zdravotní péče.

O tom, zda může být pacient umístěn na nadstandardním pokoji rozhoduje zdravotní stav pacienta.

Jaké jsou ceny za nadstandardní pokoj?

Každá nemocnice má různé možnosti. Liší se tedy i v nadstandardním ubytování co do počtu pokojů či jejich vybavenosti, tak co do vybavenosti. Rozdílné jsou pak i ceny.

Pacient platí pouze za službu v podobě nadstandardního ubytování. Ostatní náklady v podobě stravy a lékařské péče jsou hrazeny ze systému zdravotního pojištění. Výjimkou jsou samoplátci. Ti si veškeré náklady hradí sami.

V případě, kdy je hospitalizováno dítě mladší šesti let, pak náklady na pobyt rodičů jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami jako součást léčby daného dítěte. Rodiče mohou požádat o ubytování v nadstandardním pokoji v souvislosti s hospitalizací jejich dítěte. Pak je samozřejmě nutné počítat s úhradou dle platného ceníku nemocnice.

Např. Fakultní nemocnice Plzeň poskytuje pacientům, jež si zvolí formu nadstandardního ubytování, pokoj tzv. hotelového typu. Na pokoji je telefon, televize, lednice, vlastní sociální zařízení a další vybavení. V případě plzeňské nemocnice se cena pohybuje v rozmezí 200 – 500 Kč na den v závislosti na tom, na kterém nemocničním oddělení pacient leží.

Jak již bylo zmíněno, nemocnice se v tomto ohledu liší. Jako další příklad uveďme brněnskou fakultní nemocnice. Ta svým pacientům nabízí možnost ubytování v nadstandardních pokojů ve čtyřech kategoriích, od apartmánu po běžný pokoj s více lůžky, kde je pacient sám nebo se svým doprovodem. Cena se zde pohybuje od 500 Kč do 1 950 Kč.

Nemocnice upozorňuje na to, že k dané ceně může být připočteno DPH ve výši 15 %, a to v případě, kdy hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Podíváme-li se do Prahy, konkrétně na příklad Fakultní nemocnice Motol, pak zde má pacient možnost volit mezi apartmánem, dvojlůžkovým a jednolůžkovým pokojem. Zatímco za apartmán zaplatí klient 2 500 Kč za noc, u dvojlůžkového a jednolůžkového pokoje je cena shodná – 1 100 Kč za noc. Zajímavostí je, že další doplňkovou službou v režimu „nadstandard“ je nadstandardní strava.

Z příkladů výše jsou patrné rozdíly v poplatku za nadstandardní pokoj. Pokud Vás v nejbližší době čeká hospitalizace v nemocnice a zvažujete využití této služby, pak nejprve navštivte webové stránky nemocnice. Zde by měly být dohledatelné všechny potřebné informace včetně ceníku.