Auto

AETR – týdenní doba jízdy

Silniční doprava, ať už se jedná o nákladní dopravu, nebo přepravu osob, stále patří k nejvyužívanějším. Je proto potřeba se zaměřit na dodržování bezpečnosti a eliminovat tak rizika dopravních nehod. O to se snaží právě AETR, tedy Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě.

Co je AETR?

AETR je Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Accord européen sûr les transports routiers) vymezující podmínky pro profesionální řidiče a jejich zaměstnavatele. Dohoda byla podepsána v Ženevě v roce 1970.

Základní body dohody:

  • Vymezení základních pojmů
  • Vymezení základních podmínek, v jakých případech se na profesionální řidiče vztahuje
  • Stanovuje věkové i profesionální požadavky na řidiče
  • Určuje maximální dobu řízení a povinné přestávky řidičů
  • Vymezení výjimky z výše uvedených pravidel

Dohoda má 49 členských států, mezi nimiž je také Česká republika. Dohoda svým členským státům ponechává prostor pro národní úpravy.

Omezení doby řízení

Dohoda stanovuje, že doba řízení mezi dvěma denními dobami odpočinku nebo jednou denní dobou odpočinku a jednou týdenní dobou nesmí přesáhnout devět hodin. Tato doba může být dvakrát za týden prodloužena na 10 hodin

Pokud řidič absolvuje šest denních dob řízení, musí mít poté týdenní dobu odpočinku. Dohoda povoluje, aby tato doba odpočinku byla přesunuta na konec šestého dne, tedy oněch šest denních dob může následovat po sobě.

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů.

AETR mimo omezení na dobu řízení stanovuje také bezpečnostní přestávky. Po čtyřech a půl hodinách řízení musí řidič vozidlo zastavit na dobu nejméně 45 minut. Během této doby nesmí vykonávat jakoukoli jinou práci. Přestávku lze nahradit 15 minutovými přestávkami zařazenými do doby řízení.

Doba odpočinku

V průběhu každých 24 hodin musí mí řidič odpočinek nejméně 11 po sobě následujících hodin. Tato doba může být zkrácena na nejméně 9 po sobě následujících hodin, a to maximálně třikrát za týden. Podmínkou je, že bude řidiči poskytnuta odpovídající náhrada.

Každý týden musí být řidiči povolen odpočinek v celkovém trvání 45 po sobě následujících hodin. V případě, že je doba odpočinku čerpána v místě obvyklého odstavení vozidla nebo v místě pobytu řidiče, může být doba zkrácena na 36 hodin. Pokud je doba odpočinku čerpána mimo tato dvě místa, smí být zkrácena na 24 hodin.

Každé krácení doby odpočinku musí být kompenzováno.

Štítky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close