Práce

Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě

V případě, že jste ve výpovědní lhůtě a stanete se dočasně práce neschopnými, pak mohou nastat dvě situace v závislosti na tom, zda jste výpověď podali Vy, nebo Vám ji dal zaměstnavatel. Výpověď podal zaměstnanec Pokud výpověď vzešla z Vaší strany, pak výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém…