Ostatní

Církevní lesy

Lesy a pozemky, které patří církvi, jsou nedílnou součástí kompletního katastru nemohovitostí a je třeba s nimi v každém případě počítat. Pravda je taková, že církev představuje speciálního vlastníka, pod jehož křídly je větší množství majetku. Z hlediska práv vztahujících se k tomuto majetku ale není církev žádnou výjimečnou institucí, která by měla nějaké specifické výsady oproti těm ostatním.…