Důchody

Výpočet důchodu podle průměrné mzdy

Důchod je jediným příjmem člověka v pokročilém věku. Jeho výše se do značné míry odvíjí od toho, kolik finančních prostředků jste během života vydělávali. K výpočtu je zapotřebí hned několik údajů, s nimiž se minimálně orientačně dopracujete k výsledné finanční sumě.

Důchody valorizace 2017 – kalkulačka

Valorizace důchodů je velice častým pojmem, s nímž se v dnešní době setkal pravděpodobně každý občan. Především starší lidé věnují této problematice více času a zaměřující se na jednání politiků, jež mají v ruce navyšování jejich starobního příjmu.