Podnikání

Ex ante, ex post: význam

Latina patří již dnes mezi mrtvé jazyky. Za mrtvý jazyk považujeme ten, který již nemá žádného rodilého mluvčího, nebo byl nahrazen jazykem jiným (nap. kopština byla nahrazena arabštinu). K zániku jazyka dochází dále v situaci, kdy jazyk prodělá rychlý vývoj,…

Přečíst celý
Nakupování

Uplatnění Fokus Pass

Zaměstnavatelé mohou své pracovníky odměňovat celou řadou různých benefitů. Mezi ty nejklasičtější patří stravenky, ale společnosti zabývající se benefitními programy mají mnohem pestřejší nabídku. Mezi jedny z nejoblíbenějších poukázek proto patří Fokus Pass. Co to je, na co a kde…

Přečíst celý
Počítače

Jak přetáhnout kontakty z telefonu do telefonu

Pořízení si nového telefonu je vždycky radostnou událostí. Nezáleží na tom, jestli si kupujeme chytrý nebo „hloupý“, dotykový či tlačítkový, s takovým či jiným operačním systémem. Jenže se změnou telefonu přicházejí i určité starosti – nejen to, že se s…

Přečíst celý
Půjčka

Vyživované osoby při exekuci

V případě uvalení exekuce je myšleno i na zajištění základních potřeb dlužníka, a to v podobě tzv. nezabavitelné, resp. nepostižitelné části mzdy. Jedná se o částku, která nesmí být v rámci exekučních srážek stržena, naopak musí být vždy vyplacena. Výše…

Přečíst celý
Student

Důtka třídního učitele, ředitelská důtka

Zatímco prvňáčci ještě většinou nemají tušení, co je to důtka, žáci vyšších ročníků už o tom jisté povědomí mají. Ovšem největší hrůzu z toho mají nejspíš jejich rodiče, protože pokud školák dostane důtku, má v případě dalších problémů nakročeno k…

Přečíst celý
Student

Klauzurní práce

Studenti vysokých škol se za dobu svého studia, která leckdy trvá šest i více let, setkávají s mnoha různými typy ústních zkoušek, ale i písemných prací. Ty jsou obvykle velmi důležité a jejich úspěšné napsání znamená propustku nejen do dalších…

Přečíst celý
Půjčky

Poddlužník

Poddlužník je označení pro třetí osobu, ke které má dlužník pohledávku. Tato pohledávka často slouží k uspokojení jiné pohledávky vůči věřiteli. Není ničím výjimečným, když se jedná o nucené uspokojení, které vzniká na základě výkonu rozhodnutí. Laicky tedy můžeme říci,…

Přečíst celý
Podnikání

Kontrola z úřadu práce

Když se člověk ocitne na Úřadu práce, není to jen o tom povalovat se doma a nemuset nic dělat. Rozhodně to není dovolená a nezaměstnaný či z jiného důvodu registrovaný člověk musí vykonávat různé povinnosti uložené mu úřadem. Pokud je…

Přečíst celý
Reklamní články

Zlato jako investice? Proč ne

Zlato, to nejsou jenom šperky, které nosíme při významných událostech. Vezmeme-li to za správný konec, může nám tento drahý kov posloužit jako dobrá investice. Obzvláště v dlouhodobém horizontu.

Přečíst celý
Auto

Jak často měnit brzdovou kapalinu

Každý motorista by čas od času měl překontrolovat útroby svého vozu. Nejde jen o to zajet do servisu, když vám v autě začne něco bouchat nebo klepat, ale měli byste zejména pravidelně kontrolovat všechny kapaliny. Pokud to zanedbáte, koledujete si…

Přečíst celý
Close